Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i sediment

Indikator TEMA.3.1.23.2.33

Fluoranten tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Fluoranten och andra PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och finns i fossila bränslen. Ämnet tillförs miljön vid ofullständig förbränning i till exempel motorfordon, cigarettrök och småskalig vedeldning.

Förekomst av högaromatiska oljor (HA-oljor) i bildäck bidrar till spridningen av PAH i miljön, dels via däckslitage och dels då återvunna bildäck använts för tillverkning av gummigranulat till material i konstgräsplaner. Fluoranten är mycket giftigt för vattenlevande organismer och orsakar långtidseffekter.

Fluorantenhalter i ytsediment

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum

0

Riddarfjärden

 3,50

2017

1

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 0,91

2017

2

Saltsjön

 0,71

2013

3

Årstaviken

 0,58

2018

4

Ulvsundasjön

 0,45

2017

5

Brunnsviken

 0,42

2016

6

Råcksta Träsk

 0,37

2016

7

Trekanten

 0,33

2017

8

Fiskarfjärden

 0,30

1997

9

Judarn

 0,27

2017

10

Långsjön

 0,20

2017

11

Lillsjön

 0,19

2002

12

Flaten

 0,18

2018

13

Magelungen

 0,08

2017

14

Drevviken

 0,07

2017

15

Kyrksjön

 0,06

2017

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <2,0 mg/kg i sjöar och kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>2,00 mg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<2,00 mg/kg

Uppdaterad: 2021-09-14