Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Försurning, sjöar

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.23.2.10

Ytvattnets pH-värde i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (pH) Datum

0

Drevviken

 8,8

2020

1

Flaten

 8,3

2020

2

Judarn

 8,1

2020

3

Kyrksjön

 8,1

2020

4

Laduviken

 8,5

2020

5

Lillsjön

 9,1

2020

6

Långsjön

 8,8

2020

7

Magelungen

 8,3

2020

8

Råcksta Träsk

 7,6

2020

9

Sicklasjön

 8,1

2020

10

Trekanten

 8,6

2020

11

Ältasjön

 8,8

2020

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.