Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fosforfällning med aluminium i Magelungen

Redskap för fosforfällning i sjön Magelungen.
Redskap för fosforfällning i Magelungen. Foto: Fredrik Erlandsson, Stockholm Vatten och Avfall
Åtgärd TEMA.3.1.24.1.A1

Övergödning är ett av de största problemen i Magelungen. För att förbättra vattenkvaliteten och minska övergödningen genomförs nu en fosforfällning som binder fosfor som frigörs från sedimenten. Det medför att fosforhalten minskar i vattnet och därmed minskar även övergödningen.

Åtgärden genomförs av Stockholm Vatten och Avfall tillsammans med Stockholms stad och Huddinge kommun och beräknas vara klar i oktober. Den är en av de viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska övergödningen som finns formulerade i det lokala åtgärdsprogram som har tagits fram för att sjön ska uppnå god vattenstatus.

Fällning med aluminiumklorid är en beprövad metod som går ut på att binda fosforn i sedimenten eller i den fria vattenmassan så att den inte längre kan bidra till övergödningen. Åtgärden förväntas på kort tid ge lägre fosforhalter i vattnet, minska algblomningarna och ge en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup. Principen för fällning är densamma som vid dricksvattenframställning och metoden används för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar såväl i Sverige som internationellt.

För att effekten av fällningen inte enbart ska vara tillfällig är det viktigt att samtidigt minska tillförseln av fosfor från land men även från uppströms liggande sjöar. Både Orlången och Trehörningen i Huddinge kommun har under år 2019 och år 2020 genomgått en fosforfällning och är nu färdigbehandlade med gott resultat. I det lokala åtgärdsprogrammet för Magelungen redovisas ett stort antal åtgärder med syfte att även minska belastningen från land.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Stockholms stad
Kontakt
Uppdaterad: 2022-03-23