Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - biotillgänglig halt

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Indikator TEMA.3.1.6.1.27

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag enligt HVMFS 2019:25.

Zink i ytvatten- årsmedel bioltillgänglig halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 4,60

2022

1

Råcksta Träsk

 1,46

2022

2

Långsjön

 1,04

2022

3

Trekanten

 0,74

2022

4

Årstaviken

 0,64

2022

5

Sicklasjön

 0,58

2022

6

Riddarfjärden

 0,35

2022

7

Flaten

 0,34

2022

8

Magelungen

 0,31

2022

9

Ulvsundasjön

 0,29

2022

10

Drevviken

 0,25

2022

11

Judarn

 0,22

2022

12

Ältasjön

 0,15

2022

13

Fiskarfjärden

 0,10

2022

14

Görväln

 0,10

2022

15

Kyrksjön

 0,08

2022

Kommentar

Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <5,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>5,50 µg/l

1

 God eller bättre

<5,50 µg/l