Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - biotillgänglig halt

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Indikator TEMA.3.1.6.1.27

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag enligt HVMFS 2019:25.

Zink i ytvatten- årsmedel bioltillgänglig halt

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018.
Senaste värdet:
0,34 µg/l (2022).
Utgångsvärde:
0,52 µg/l (2018).

Kommentar

Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <5,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>5,50 µg/l

1

 God eller bättre

<5,50 µg/l