Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - biotillgänglig halt

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Indikator TEMA.3.1.6.1.27

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag enligt HVMFS 2019:25.

Zink i ytvatten- årsmedel bioltillgänglig halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Magelungen

2015

0,68

1

Magelungen

2016

0,48

2

Magelungen

2017

0,37

3

Magelungen

2018

0,52

4

Magelungen

2019

0,40

5

Magelungen

2020

0,32

6

Magelungen

2021

0,63

7

Magelungen

2022

0,31

Kommentar

Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <5,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.