Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mälaren - Riddarfjärden

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Vattenområde TEMA.3.1.19

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Riddarfjärden är en centralt belägen vattenförekomst i Stockholm som sträcker sig från Tranebergsbron och Stora Essingen i väst till Riksbron och Centralbron i öst. Vattenområdet omges till stora delar av bebyggelse och kajer. Några undantag finns med naturstränder, däribland Långholmen, Smedsudden och stranden vid Rålambshovsparken. Vattendjupet är störst utefter Långholmens nordvästra sida, 24 meter.

Tillrinningsområdet runt fjärden är litet och vattenomsättningen domineras helt av det genomströmmande Mälarvattnet. Utflödet regleras på fyra ställen – med dammluckor i Norrström och Stallkanalen, i Karl Johanslussen och i den gamla slussen vid Karl Johan-statyn. Vattnets uppehållstid är bara 1-2 dagar då dammluckorna är öppna. Under sommaren är dammluckorna normalt stängda, uppehållstiden är då ungefär 50 dagar.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Dag- och spolvattenrening i Klara- och Blekholmstunneln

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Dagvattenrening från Centralbron till Norrström

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Dagvattenrening från Centralbron till Söderström

Genomförd

Fysiska åtgärder

2008

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Minskad bräddning från Södermalm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Genomförs kontinuerligt
Utsättning av havsöring och lax i Strömmen

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

5

Pågående
Nya Slussen - ökad avtappning från Mälaren

Pågående

Fysiska åtgärder

2023

Exploateringskontoret

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Anlägga ny fiskväg vid ombyggnaden av Slussen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Rena trafikdagvatten från Norr Mälarstrand

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Rena trafikdagvatten från Söder Mälarstrand

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

9

Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stromma

Fysiska åtgärder

10

Pågående
Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken

Pågående

Fysiska åtgärder

2021

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Miljöövervakning och utredning

11

Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2014

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

12

Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2013

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

13

Genomförd
Badvattenprovtagning vid nya strandbad

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2008

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

14

Genomförd
Markundersökningar av strandnära platser

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

15

Genomförd
Utreda alternativa platser för snötippning

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Trafikkontoret

Miljöövervakning och utredning

16

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Essingebron

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2011

Trafikverket

Miljöövervakning och utredning

17

Pågående
Rening av trafikdagvatten från Essingeleden II

Pågående

Miljöövervakning och utredning

2016

Trafikverket

Miljöövervakning och utredning

18

Genomförd
Nytt strandbad vid Gröndal

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2009

Exploateringskontoret, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Miljöövervakning och utredning

19

Genomförd
Nytt strandbad vid Fredhäll

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2009

Exploateringskontoret, Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Miljöövervakning och utredning

20

Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning och utredning

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stockholm Vatten och Avfall, Ältens fiskeklubb

Miljöövervakning och utredning

21

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och N

Pågående

Miljöövervakning och utredning

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Kontakt
Uppdaterad: 2021-06-04
Tema