Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i ytvatten filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.10.2.13

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Krom i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 0,09

2022

1

Bällstaån

 0,2

2022

2

Drevviken

 0,05

2022

3

Fiskarfjärden

 0,07

2022

4

Flaten

 0,05

2022

5

Görväln

 0,07

2022

6

Judarn

 0,05

2022

7

Kyrksjön

 0,10

2022

8

Lilla Värtan

 0,07

2022

9

Långsjön

 0,04

2022

10

Magelungen

 0,08

2022

11

Riddarfjärden

 0,10

2022

12

Råcksta Träsk

 0,10

2022

13

Saltsjön

 0,09

2022

14

Sicklasjön

 0,10

2022

15

Trekanten

 0,05

2022

16

Ulvsundasjön

 0,09

2022

17

Årstaviken

 0,08

2022

18

Ältasjön

 0,03

2022

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>3,4 µg/l

1

 God eller bättre

<3,4 µg/l