Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PBDE i fisk

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Indikator TEMA.3.1.10.2.16

Polybromerade difenyletrar (PBDE) är en samlingsbeteckning för ett antal av de mest använda bromerade flamskyddsmedlen med stor spridning i miljön. Ämnena är fettlösliga och lagras i fisk.

Tillverkningen av varor och produkter med flamskyddsmedel är mycket stor. Spridning till miljön sker under tillverkningen, användningen och när varorna och produkterna förbränns. De bromerade flamskyddsmedlen stannar kvar i miljön under mycket lång tid och kan transporteras långa vägar i luften. De återfinns i relativt höga halter i bland annat i vatten, sediment och i vattenlevande djur.

För miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster gäller ett nationellt kvalitetsundantag för PBDE. Undantaget gäller då högra halter av PBDE främst beror på atmosfäriskt deposition från långväga luftburna föroreningar varför problemet är svårt att åtgärda lokalt. Halterna av dessa ämnen får däremot inte öka.

För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <0,0085 µg/kg i sjöar och kustvatten. Redovisade halter är summan av sex PBDE varianter (kongenerer) i fiskmuskel. Analyserna har gjorts på poolade prover med minst 10 abborrar.

PBDE i abborre, halt i muskel

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg)

0

Brunnsviken

2014

0,19

1

Brunnsviken

2015

0,14875

2

Brunnsviken

2016

0,1532

3

Brunnsviken

2017

0,20878

4

Brunnsviken

2018

0,22307

5

Brunnsviken

2019

0,28771

6

Brunnsviken

2020

0,14159

7

Brunnsviken

2021

0,157

8

Brunnsviken

2022

0,0907

9

Djurgårdsbrunnsviken

2010

0,9

10

Djurgårdsbrunnsviken

2011

0,09385

11

Djurgårdsbrunnsviken

2012

0,0141

12

Djurgårdsbrunnsviken

2014

0,4305

13

Djurgårdsbrunnsviken

2015

0,381

14

Djurgårdsbrunnsviken

2016

0,24568

15

Djurgårdsbrunnsviken

2017

0,30731

16

Djurgårdsbrunnsviken

2018

0,16988

17

Djurgårdsbrunnsviken

2019

0,13051

18

Djurgårdsbrunnsviken

2020

0,40285

19

Djurgårdsbrunnsviken

2021

0,1504

20

Djurgårdsbrunnsviken

2022

0,1535

21

Drevviken

2011

0,00966

22

Drevviken

2014

0,701

23

Drevviken

2015

0,205

24

Drevviken

2016

0,46461

25

Drevviken

2017

0,38352

26

Drevviken

2018

0,54683

27

Drevviken

2019

0,14398

28

Drevviken

2020

0,27586

29

Drevviken

2021

0,345

30

Drevviken

2022

0,2192

31

Fiskarfjärden

2016

0,32672

32

Fiskarfjärden

2022

0,1783

33

Flaten

2018

0,17083

34

Flaten

2019

0,12276

35

Flaten

2020

0,43017

36

Flaten

2021

0,1115

37

Flaten

2022

0,0736

38

Görväln

2016

0,09662

39

Görväln

2021

0,1104

40

Görväln

2022

0,0784

41

Judarn

2015

0,102

42

Judarn

2016

0,088713

43

Judarn

2017

0,072481

44

Judarn

2018

0,045669

45

Judarn

2019

0,042

46

Judarn

2020

0,0605

47

Judarn

2021

0,063933

48

Judarn

2022

0,073

49

Lilla Värtan

2016

0,25826

50

Lilla Värtan

2017

0,34545

51

Lilla Värtan

2018

0,21204

52

Lilla Värtan

2019

0,20191

53

Lilla Värtan

2020

0,16533

54

Lilla Värtan

2021

0,1017

55

Lilla Värtan

2022

0,164

56

Långsjön

2015

0,678

57

Långsjön

2016

0,197

58

Långsjön

2017

0,25769

59

Långsjön

2018

0,1924

60

Långsjön

2019

0,19311

61

Långsjön

2020

0,26979

62

Långsjön

2021

0,2345

63

Långsjön

2022

0,1152

64

Magelungen

2015

0,383

65

Magelungen

2016

0,21643

66

Magelungen

2017

0,15297

67

Magelungen

2018

0,25692

68

Magelungen

2019

0,14659

69

Magelungen

2020

0,29809

70

Magelungen

2021

0,1382

71

Magelungen

2022

0,173

72

Riddarfjärden

2016

0,56715

73

Riddarfjärden

2017

0,30966

74

Riddarfjärden

2018

0,29104

75

Riddarfjärden

2019

0,41661

76

Riddarfjärden

2020

0,15191

77

Riddarfjärden

2021

0,4347

78

Riddarfjärden

2022

0,23

79

Råcksta Träsk

2015

0,205

80

Råcksta Träsk

2016

0,67071

81

Råcksta Träsk

2017

0,57074

82

Råcksta Träsk

2018

0,26995

83

Råcksta Träsk

2019

0,13764

84

Råcksta Träsk

2020

0,15675

85

Råcksta Träsk

2021

0,24718

86

Råcksta Träsk

2022

0,1985

87

Sicklasjön

2019

0,18325

88

Sicklasjön

2020

0,12608

89

Sicklasjön

2021

0,1495

90

Sicklasjön

2022

0,128

91

Trekanten

2017

0,34472

92

Trekanten

2018

0,27283

93

Trekanten

2019

0,14358

94

Trekanten

2020

0,67528

95

Trekanten

2021

0,243

96

Trekanten

2022

0,1727

97

Ulvsundasjön

2015

0,415

98

Ulvsundasjön

2016

0,47755

99

Ulvsundasjön

2017

0,81356

100

Ulvsundasjön

2018

0,59888

101

Ulvsundasjön

2019

0,41438

102

Ulvsundasjön

2020

0,74982

103

Ulvsundasjön

2021

0,7225

104

Ulvsundasjön

2022

0,3028

105

Årstaviken

2010

0,98

106

Årstaviken

2011

0,11585

107

Årstaviken

2014

0,816

108

Årstaviken

2015

0,503

109

Årstaviken

2016

0,52108

110

Årstaviken

2017

0,68403

111

Årstaviken

2018

0,7525

112

Årstaviken

2019

0,54656

113

Årstaviken

2020

0,72025

114

Årstaviken

2021

1,7485

115

Årstaviken

2022

0,6708

116

Ältasjön

2019

0,10987

117

Ältasjön

2020

0,15918

118

Ältasjön

2021

0,189

119

Ältasjön

2022

0,0815

120

Fiskarfjärden (n)

2016

0,32

121

Fiskarfjärden (n)

2022

0,1783