Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.2.25

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan nyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Drevviken

1976

0,9

1

Drevviken

1977

0,9

2

Drevviken

1978

0,9

3

Drevviken

1979

1,0

4

Drevviken

1980

1,1

5

Drevviken

1981

1,3

6

Drevviken

1982

1,4

7

Drevviken

1983

1,3

8

Drevviken

1984

1,2

9

Drevviken

1985

1,3

10

Drevviken

1986

1,1

11

Drevviken

1987

1,0

12

Drevviken

1988

0,8

13

Drevviken

1989

0,9

14

Drevviken

1990

1,2

15

Drevviken

1991

1,1

16

Drevviken

1992

1,1

17

Drevviken

1993

1,0

18

Drevviken

1994

1,1

19

Drevviken

1995

1,0

20

Drevviken

1996

1,0

21

Drevviken

1997

1,1

22

Drevviken

1998

1,0

23

Drevviken

1999

1,0

24

Drevviken

2000

0,9

25

Drevviken

2001

0,9

26

Drevviken

2002

0,8

27

Drevviken

2003

0,7

28

Drevviken

2004

0,7

29

Drevviken

2005

0,6

30

Drevviken

2006

0,7

31

Drevviken

2007

0,7

32

Drevviken

2008

0,8

33

Drevviken

2009

0,8

34

Drevviken

2010

0,9

35

Drevviken

2011

0,8

36

Drevviken

2012

0,7

37

Drevviken

2013

0,6

38

Drevviken

2014

0,7

39

Drevviken

2015

0,6

40

Drevviken

2016

0,6

41

Drevviken

2017

0,6

42

Drevviken

2018

0,7

43

Drevviken

2019

0,7

44

Drevviken

2020

0,8

45

Drevviken

2021

0,7

46

Drevviken

2022

0,7

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmäts måttligt höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i de mindre sjöarna, främst Lillsjön och Kyrksjön, förekommer högre halter.