Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.19.2.25

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan nyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Magelungen

1976

0,6

1

Magelungen

1977

0,6

2

Magelungen

1978

0,7

3

Magelungen

1979

0,7

4

Magelungen

1980

0,8

5

Magelungen

1981

0,8

6

Magelungen

1982

0,9

7

Magelungen

1983

0,8

8

Magelungen

1984

0,8

9

Magelungen

1985

0,7

10

Magelungen

1986

0,7

11

Magelungen

1987

0,6

12

Magelungen

1988

1,2

13

Magelungen

1989

1,1

14

Magelungen

1990

1,1

15

Magelungen

1991

0,6

16

Magelungen

1992

0,7

17

Magelungen

1993

0,8

18

Magelungen

1994

0,9

19

Magelungen

1995

0,8

20

Magelungen

1996

1,0

21

Magelungen

1997

0,9

22

Magelungen

1998

1,0

23

Magelungen

1999

1,0

24

Magelungen

2000

1,2

25

Magelungen

2001

1,2

26

Magelungen

2002

1,1

27

Magelungen

2003

0,8

28

Magelungen

2004

0,8

29

Magelungen

2005

0,8

30

Magelungen

2006

0,8

31

Magelungen

2007

0,7

32

Magelungen

2008

0,8

33

Magelungen

2009

0,8

34

Magelungen

2010

0,9

35

Magelungen

2011

0,8

36

Magelungen

2012

0,7

37

Magelungen

2013

0,7

38

Magelungen

2014

0,7

39

Magelungen

2015

0,8

40

Magelungen

2016

0,7

41

Magelungen

2017

0,7

42

Magelungen

2018

0,8

43

Magelungen

2019

0,8

44

Magelungen

2020

0,8

45

Magelungen

2021

0,7

46

Magelungen

2022

0,7

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmäts måttligt höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i de mindre sjöarna, främst Lillsjön och Kyrksjön, förekommer högre halter.