Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.1.10.2.25

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan nyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Bällstaviken

1976

1,1

1

Bällstaviken

1977

1,1

2

Bällstaviken

1978

1,1

3

Bällstaviken

1979

0,9

4

Bällstaviken

1980

0,7

5

Bällstaviken

1981

0,8

6

Bällstaviken

1982

1,0

7

Bällstaviken

1983

1,2

8

Bällstaviken

1984

1,0

9

Bällstaviken

1985

1,0

10

Bällstaviken

1986

1,2

11

Bällstaviken

1987

1,5

12

Bällstaviken

1988

1,8

13

Bällstaviken

1989

1,4

14

Bällstaviken

1990

0,9

15

Bällstaviken

1991

0,6

16

Bällstaviken

1992

0,7

17

Bällstaviken

1993

0,7

18

Bällstaviken

1994

0,6

19

Bällstaviken

1995

0,6

20

Bällstaviken

1996

0,6

21

Bällstaviken

1997

0,6

22

Bällstaviken

1998

0,6

23

Bällstaviken

1999

0,7

24

Bällstaviken

2000

0,8

25

Bällstaviken

2001

0,7

26

Bällstaviken

2002

0,7

27

Bällstaviken

2003

0,6

28

Bällstaviken

2004

0,5

29

Bällstaviken

2005

0,5

30

Bällstaviken

2006

0,6

31

Bällstaviken

2007

0,7

32

Bällstaviken

2008

0,8

33

Bällstaviken

2009

0,8

34

Bällstaviken

2010

0,7

35

Bällstaviken

2011

0,6

36

Bällstaviken

2012

0,5

37

Bällstaviken

2013

0,5

38

Bällstaviken

2014

0,6

39

Bällstaviken

2015

0,6

40

Bällstaviken

2016

0,6

41

Bällstaviken

2017

0,5

42

Bällstaviken

2018

0,5

43

Bällstaviken

2019

0,5

44

Bällstaviken

2020

0,5

45

Bällstaviken

2021

0,5

46

Bällstaviken

2022

0,5

47

Bällstaviken

2023

0,6

48

Drevviken

1976

0,9

49

Drevviken

1977

0,9

50

Drevviken

1978

0,9

51

Drevviken

1979

1,0

52

Drevviken

1980

1,1

53

Drevviken

1981

1,3

54

Drevviken

1982

1,4

55

Drevviken

1983

1,3

56

Drevviken

1984

1,2

57

Drevviken

1985

1,3

58

Drevviken

1986

1,1

59

Drevviken

1987

1,0

60

Drevviken

1988

0,8

61

Drevviken

1989

0,9

62

Drevviken

1990

1,2

63

Drevviken

1991

1,1

64

Drevviken

1992

1,1

65

Drevviken

1993

1,0

66

Drevviken

1994

1,1

67

Drevviken

1995

1,0

68

Drevviken

1996

1,0

69

Drevviken

1997

1,1

70

Drevviken

1998

1,0

71

Drevviken

1999

1,0

72

Drevviken

2000

0,9

73

Drevviken

2001

0,9

74

Drevviken

2002

0,8

75

Drevviken

2003

0,7

76

Drevviken

2004

0,7

77

Drevviken

2005

0,6

78

Drevviken

2006

0,7

79

Drevviken

2007

0,7

80

Drevviken

2008

0,8

81

Drevviken

2009

0,8

82

Drevviken

2010

0,9

83

Drevviken

2011

0,8

84

Drevviken

2012

0,7

85

Drevviken

2013

0,6

86

Drevviken

2014

0,7

87

Drevviken

2015

0,6

88

Drevviken

2016

0,6

89

Drevviken

2017

0,6

90

Drevviken

2018

0,7

91

Drevviken

2019

0,7

92

Drevviken

2020

0,8

93

Drevviken

2021

0,7

94

Drevviken

2022

0,7

95

Drevviken

2023

0,6

96

Fiskarfjärden

1976

0,6

97

Fiskarfjärden

1977

0,7

98

Fiskarfjärden

1978

0,7

99

Fiskarfjärden

1979

0,7

100

Fiskarfjärden

1980

0,6

101

Fiskarfjärden

1981

0,8

102

Fiskarfjärden

1982

0,9

103

Fiskarfjärden

1983

0,9

104

Fiskarfjärden

1984

0,8

105

Fiskarfjärden

1985

0,8

106

Fiskarfjärden

1986

0,9

107

Fiskarfjärden

1987

0,8

108

Fiskarfjärden

1988

0,8

109

Fiskarfjärden

1989

0,7

110

Fiskarfjärden

1990

0,8

111

Fiskarfjärden

1991

0,6

112

Fiskarfjärden

1992

0,6

113

Fiskarfjärden

1993

0,5

114

Fiskarfjärden

1994

0,4

115

Fiskarfjärden

1995

0,4

116

Fiskarfjärden

1996

0,4

117

Fiskarfjärden

1997

0,4

118

Fiskarfjärden

1998

0,4

119

Fiskarfjärden

1999

0,5

120

Fiskarfjärden

2000

0,5

121

Fiskarfjärden

2001

0,6

122

Fiskarfjärden

2002

0,6

123

Fiskarfjärden

2003

0,5

124

Fiskarfjärden

2004

0,4

125

Fiskarfjärden

2005

0,4

126

Fiskarfjärden

2006

0,4

127

Fiskarfjärden

2007

0,4

128

Fiskarfjärden

2008

0,5

129

Fiskarfjärden

2009

0,5

130

Fiskarfjärden

2010

0,5

131

Fiskarfjärden

2011

0,5

132

Fiskarfjärden

2012

0,5

133

Fiskarfjärden

2013

0,4

134

Fiskarfjärden

2014

0,4

135

Fiskarfjärden

2015

0,4

136

Fiskarfjärden

2016

0,4

137

Fiskarfjärden

2017

0,4

138

Fiskarfjärden

2018

0,4

139

Fiskarfjärden

2019

0,4

140

Fiskarfjärden

2020

0,4

141

Fiskarfjärden

2021

0,4

142

Fiskarfjärden

2022

0,4

143

Fiskarfjärden

2023

0,4

144

Flaten

1979

0,5

145

Flaten

1980

0,6

146

Flaten

1981

0,6

147

Flaten

1982

0,6

148

Flaten

1983

0,6

149

Flaten

1984

0,5

150

Flaten

1985

0,4

151

Flaten

1986

0,4

152

Flaten

1987

0,4

153

Flaten

1988

0,4

154

Flaten

1989

0,5

155

Flaten

1990

0,5

156

Flaten

1991

0,6

157

Flaten

1992

0,5

158

Flaten

1993

0,6

159

Flaten

1994

0,5

160

Flaten

1995

0,5

161

Flaten

1996

0,5

162

Flaten

1997

0,5

163

Flaten

1998

0,5

164

Flaten

1999

0,5

165

Flaten

2000

0,5

166

Flaten

2001

0,4

167

Flaten

2002

0,4

168

Flaten

2003

0,4

169

Flaten

2004

0,4

170

Flaten

2005

0,3

171

Flaten

2006

0,4

172

Flaten

2007

0,4

173

Flaten

2008

0,4

174

Flaten

2009

0,4

175

Flaten

2010

0,4

176

Flaten

2011

0,4

177

Flaten

2012

0,4

178

Flaten

2013

0,4

179

Flaten

2014

0,4

180

Flaten

2015

0,4

181

Flaten

2016

0,4

182

Flaten

2017

0,4

183

Flaten

2018

0,4

184

Flaten

2019

0,4

185

Flaten

2020

0,4

186

Flaten

2021

0,4

187

Flaten

2022

0,4

188

Flaten

2023

0,4

189

Görväln

1981

0,8

190

Görväln

1982

0,7

191

Görväln

1983

0,7

192

Görväln

1984

0,6

193

Görväln

1985

0,6

194

Görväln

1986

0,6

195

Görväln

1987

0,7

196

Görväln

1988

0,8

197

Görväln

1989

0,6

198

Görväln

1990

0,8

199

Görväln

1991

0,6

200

Görväln

1992

0,7

201

Görväln

1993

0,5

202

Görväln

1994

0,5

203

Görväln

1995

0,4

204

Görväln

1996

0,4

205

Görväln

1997

0,4

206

Görväln

1998

0,4

207

Görväln

1999

0,5

208

Görväln

2000

0,6

209

Görväln

2001

0,6

210

Görväln

2002

0,6

211

Görväln

2003

0,6

212

Görväln

2004

0,5

213

Görväln

2005

0,4

214

Görväln

2006

0,4

215

Görväln

2007

0,5

216

Görväln

2008

0,5

217

Görväln

2009

0,6

218

Görväln

2010

0,5

219

Görväln

2011

0,5

220

Görväln

2012

0,5

221

Görväln

2013

0,5

222

Görväln

2014

0,5

223

Görväln

2015

0,5

224

Görväln

2016

0,4

225

Görväln

2017

0,4

226

Görväln

2018

0,4

227

Görväln

2019

0,4

228

Görväln

2020

0,4

229

Görväln

2021

0,4

230

Görväln

2022

0,4

231

Görväln

2023

0,5

232

Isbladskärret

1997

2,0

233

Isbladskärret

1998

1,9

234

Isbladskärret

1999

1,7

235

Isbladskärret

2000

1,5

236

Isbladskärret

2001

1,7

237

Isbladskärret

2002

1,4

238

Isbladskärret

2003

1,5

239

Isbladskärret

2004

1,3

240

Isbladskärret

2005

1,5

241

Isbladskärret

2006

1,7

242

Isbladskärret

2007

2,1

243

Isbladskärret

2010

2,4

244

Isbladskärret

2012

2,4

245

Isbladskärret

2013

2,2

246

Isbladskärret

2014

2,3

247

Isbladskärret

2015

2,1

248

Isbladskärret

2016

2,5

249

Isbladskärret

2017

2,5

250

Isbladskärret

2018

3,1

251

Isbladskärret

2020

3,1

252

Isbladskärret

2021

2,6

253

Isbladskärret

2022

2,3

254

Isbladskärret

2023

2,1

255

Judarn

1976

0,7

256

Judarn

1977

0,8

257

Judarn

1978

0,7

258

Judarn

1979

0,7

259

Judarn

1980

0,7

260

Judarn

1981

0,8

261

Judarn

1982

0,9

262

Judarn

1983

0,9

263

Judarn

1984

0,8

264

Judarn

1985

0,8

265

Judarn

1986

0,7

266

Judarn

1987

0,8

267

Judarn

1988

0,7

268

Judarn

1989

0,9

269

Judarn

1990

0,9

270

Judarn

1991

0,9

271

Judarn

1992

0,7

272

Judarn

1993

0,6

273

Judarn

1994

0,6

274

Judarn

1995

0,6

275

Judarn

1996

0,5

276

Judarn

1997

0,5

277

Judarn

1998

0,6

278

Judarn

1999

0,6

279

Judarn

2000

0,6

280

Judarn

2001

0,5

281

Judarn

2002

0,5

282

Judarn

2003

0,4

283

Judarn

2004

0,4

284

Judarn

2005

0,4

285

Judarn

2006

0,5

286

Judarn

2007

0,6

287

Judarn

2008

0,7

288

Judarn

2009

0,6

289

Judarn

2010

0,6

290

Judarn

2011

0,5

291

Judarn

2012

0,5

292

Judarn

2013

0,5

293

Judarn

2014

0,5

294

Judarn

2015

0,5

295

Judarn

2016

0,5

296

Judarn

2017

0,5

297

Judarn

2018

0,6

298

Judarn

2019

0,6

299

Judarn

2020

0,6

300

Judarn

2021

0,6

301

Judarn

2022

0,6

302

Judarn

2023

0,6

303

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1975

0,7

304

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1976

0,8

305

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1977

0,9

306

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1978

0,8

307

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1979

0,8

308

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1980

0,7

309

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1981

0,7

310

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1982

0,8

311

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1983

0,8

312

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1984

0,8

313

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1985

0,8

314

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1986

1,0

315

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1987

1,2

316

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1988

1,3

317

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1989

0,9

318

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1990

0,8

319

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1991

0,6

320

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1992

0,7

321

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1993

0,6

322

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

0,6

323

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

0,5

324

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

0,5

325

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

0,5

326

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

0,5

327

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

0,8

328

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

0,8

329

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

0,9

330

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

0,6

331

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

0,7

332

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

0,6

333

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

0,6

334

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

0,7

335

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

0,8

336

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

0,8

337

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

0,7

338

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

0,6

339

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

0,6

340

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

0,6

341

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

0,7

342

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

0,7

343

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

0,7

344

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

0,6

345

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

0,6

346

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

0,6

347

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

0,7

348

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

0,7

349

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2021

0,6

350

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2022

0,6

351

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2023

0,6

352

Kyrksjön

1976

1,3

353

Kyrksjön

1977

1,5

354

Kyrksjön

1978

1,5

355

Kyrksjön

1979

1,5

356

Kyrksjön

1980

1,8

357

Kyrksjön

1981

1,9

358

Kyrksjön

1982

2,1

359

Kyrksjön

1983

2,0

360

Kyrksjön

1984

2,0

361

Kyrksjön

1985

1,8

362

Kyrksjön

1986

1,6

363

Kyrksjön

1987

1,5

364

Kyrksjön

1988

1,3

365

Kyrksjön

1989

1,3

366

Kyrksjön

1990

1,4

367

Kyrksjön

1991

1,4

368

Kyrksjön

1992

1,2

369

Kyrksjön

1993

1,0

370

Kyrksjön

1994

1,0

371

Kyrksjön

1995

1,0

372

Kyrksjön

1996

1,0

373

Kyrksjön

1997

1,1

374

Kyrksjön

1998

1,2

375

Kyrksjön

1999

1,1

376

Kyrksjön

2000

1,1

377

Kyrksjön

2001

1,1

378

Kyrksjön

2002

1,1

379

Kyrksjön

2003

1,0

380

Kyrksjön

2004

1,1

381

Kyrksjön

2005

1,1

382

Kyrksjön

2006

1,4

383

Kyrksjön

2007

1,5

384

Kyrksjön

2008

1,7

385

Kyrksjön

2009

1,7

386

Kyrksjön

2010

1,8

387

Kyrksjön

2011

1,8

388

Kyrksjön

2012

1,7

389

Kyrksjön

2013

1,6

390

Kyrksjön

2014

1,6

391

Kyrksjön

2015

1,5

392

Kyrksjön

2016

1,5

393

Kyrksjön

2017

1,6

394

Kyrksjön

2018

2,0

395

Kyrksjön

2019

2,0

396

Kyrksjön

2020

2,1

397

Kyrksjön

2021

1,9

398

Kyrksjön

2022

1,9

399

Kyrksjön

2023

1,6

400

Laduviken

1975

1,6

401

Laduviken

1976

1,4

402

Laduviken

1977

1,5

403

Laduviken

1978

1,3

404

Laduviken

1979

1,3

405

Laduviken

1980

1,2

406

Laduviken

1981

1,2

407

Laduviken

1982

1,2

408

Laduviken

1983

1,4

409

Laduviken

1984

1,4

410

Laduviken

1985

1,4

411

Laduviken

1986

1,2

412

Laduviken

1987

1,1

413

Laduviken

1988

0,8

414

Laduviken

1989

0,9

415

Laduviken

1990

1,1

416

Laduviken

1991

1,2

417

Laduviken

1992

1,1

418

Laduviken

1993

0,8

419

Laduviken

1994

0,7

420

Laduviken

1995

0,6

421

Laduviken

1996

0,7

422

Laduviken

1997

0,7

423

Laduviken

1998

0,7

424

Laduviken

1999

0,7

425

Laduviken

2000

0,7

426

Laduviken

2001

0,7

427

Laduviken

2002

0,7

428

Laduviken

2003

0,7

429

Laduviken

2004

0,7

430

Laduviken

2005

0,7

431

Laduviken

2006

0,6

432

Laduviken

2007

0,8

433

Laduviken

2008

0,9

434

Laduviken

2009

0,9

435

Laduviken

2010

0,8

436

Laduviken

2011

0,7

437

Laduviken

2012

0,6

438

Laduviken

2013

0,7

439

Laduviken

2014

0,8

440

Laduviken

2015

0,8

441

Laduviken

2016

0,6

442

Laduviken

2017

0,6

443

Laduviken

2018

0,6

444

Laduviken

2019

0,8

445

Laduviken

2020

0,8

446

Laduviken

2021

0,8

447

Laduviken

2022

0,8

448

Laduviken

2023

0,8

449

Lappkärret

1991

1,3

450

Lappkärret

1997

1,1

451

Lappkärret

1998

1,1

452

Lappkärret

2000

1,3

453

Lappkärret

2001

1,5

454

Lappkärret

2002

1,3

455

Lappkärret

2003

1,4

456

Lappkärret

2004

1,3

457

Lappkärret

2005

1,2

458

Lappkärret

2006

1,3

459

Lappkärret

2007

1,4

460

Lappkärret

2008

1,4

461

Lappkärret

2009

1,3

462

Lappkärret

2010

1,2

463

Lappkärret

2011

1,2

464

Lappkärret

2012

1,2

465

Lappkärret

2013

1,2

466

Lappkärret

2014

1,1

467

Lappkärret

2015

1,1

468

Lappkärret

2016

1,1

469

Lappkärret

2017

1,1

470

Lappkärret

2018

1,1

471

Lappkärret

2020

1,4

472

Lappkärret

2021

1,2

473

Lappkärret

2022

1,2

474

Lappkärret

2023

1,1

475

Lillsjön

1976

3,0

476

Lillsjön

1977

2,8

477

Lillsjön

1978

2,5

478

Lillsjön

1979

2,6

479

Lillsjön

1980

3,0

480

Lillsjön

1981

4,5

481

Lillsjön

1982

4,5

482

Lillsjön

1983

4,7

483

Lillsjön

1984

3,3

484

Lillsjön

1985

3,1

485

Lillsjön

1986

2,7

486

Lillsjön

1987

2,5

487

Lillsjön

1988

2,7

488

Lillsjön

1989

3,3

489

Lillsjön

1990

3,3

490

Lillsjön

1991

3,2

491

Lillsjön

1992

2,4

492

Lillsjön

1993

2,3

493

Lillsjön

1994

2,0

494

Lillsjön

1995

1,7

495

Lillsjön

1996

1,8

496

Lillsjön

1997

2,5

497

Lillsjön

1998

2,8

498

Lillsjön

1999

2,5

499

Lillsjön

2000

1,8

500

Lillsjön

2001

1,8

501

Lillsjön

2002

2,2

502

Lillsjön

2003

2,1

503

Lillsjön

2004

2,0

504

Lillsjön

2005

1,8

505

Lillsjön

2006

1,9

506

Lillsjön

2007

2,2

507

Lillsjön

2008

2,4

508

Lillsjön

2009

2,5

509

Lillsjön

2010

2,4

510

Lillsjön

2011

2,1

511

Lillsjön

2012

2,0

512

Lillsjön

2013

1,9

513

Lillsjön

2014

2,1

514

Lillsjön

2015

2,2

515

Lillsjön

2016

2,2

516

Lillsjön

2017

2,1

517

Lillsjön

2018

1,9

518

Lillsjön

2019

2,1

519

Lillsjön

2020

2,4

520

Lillsjön

2021

2,9

521

Lillsjön

2022

2,8

522

Lillsjön

2023

2,6

523

Långsjön

1976

1,4

524

Långsjön

1977

1,4

525

Långsjön

1978

1,4

526

Långsjön

1979

1,4

527

Långsjön

1980

1,5

528

Långsjön

1981

1,5

529

Långsjön

1982

1,5

530

Långsjön

1983

2,1

531

Långsjön

1984

2,2

532

Långsjön

1985

2,2

533

Långsjön

1986

1,9

534

Långsjön

1987

2,1

535

Långsjön

1988

2,0

536

Långsjön

1989

1,9

537

Långsjön

1990

1,8

538

Långsjön

1991

1,9

539

Långsjön

1992

2,2

540

Långsjön

1993

2,0

541

Långsjön

1994

1,8

542

Långsjön

1995

1,4

543

Långsjön

1996

1,4

544

Långsjön

1997

1,6

545

Långsjön

1998

1,6

546

Långsjön

1999

1,8

547

Långsjön

2000

1,6

548

Långsjön

2001

1,7

549

Långsjön

2002

1,5

550

Långsjön

2003

1,4

551

Långsjön

2004

1,3

552

Långsjön

2005

1,3

553

Långsjön

2006

1,1

554

Långsjön

2007

1,0

555

Långsjön

2008

0,8

556

Långsjön

2009

0,7

557

Långsjön

2010

0,7

558

Långsjön

2011

0,6

559

Långsjön

2012

0,5

560

Långsjön

2013

0,6

561

Långsjön

2014

0,9

562

Långsjön

2015

0,9

563

Långsjön

2016

1,0

564

Långsjön

2017

0,7

565

Långsjön

2018

0,8

566

Långsjön

2019

0,9

567

Långsjön

2020

1,0

568

Långsjön

2021

0,9

569

Långsjön

2022

1,0

570

Långsjön

2023

1,0

571

Magelungen

1976

0,6

572

Magelungen

1977

0,6

573

Magelungen

1978

0,7

574

Magelungen

1979

0,7

575

Magelungen

1980

0,8

576

Magelungen

1981

0,8

577

Magelungen

1982

0,9

578

Magelungen

1983

0,8

579

Magelungen

1984

0,8

580

Magelungen

1985

0,7

581

Magelungen

1986

0,7

582

Magelungen

1987

0,6

583

Magelungen

1988

1,2

584

Magelungen

1989

1,1

585

Magelungen

1990

1,1

586

Magelungen

1991

0,6

587

Magelungen

1992

0,7

588

Magelungen

1993

0,8

589

Magelungen

1994

0,9

590

Magelungen

1995

0,8

591

Magelungen

1996

1,0

592

Magelungen

1997

0,9

593

Magelungen

1998

1,0

594

Magelungen

1999

1,0

595

Magelungen

2000

1,2

596

Magelungen

2001

1,2

597

Magelungen

2002

1,1

598

Magelungen

2003

0,8

599

Magelungen

2004

0,8

600

Magelungen

2005

0,8

601

Magelungen

2006

0,8

602

Magelungen

2007

0,7

603

Magelungen

2008

0,8

604

Magelungen

2009

0,8

605

Magelungen

2010

0,9

606

Magelungen

2011

0,8

607

Magelungen

2012

0,7

608

Magelungen

2013

0,7

609

Magelungen

2014

0,7

610

Magelungen

2015

0,8

611

Magelungen

2016

0,7

612

Magelungen

2017

0,7

613

Magelungen

2018

0,8

614

Magelungen

2019

0,8

615

Magelungen

2020

0,8

616

Magelungen

2021

0,7

617

Magelungen

2022

0,7

618

Magelungen

2023

0,7

619

Riddarfjärden

1975

0,6

620

Riddarfjärden

1976

0,7

621

Riddarfjärden

1977

0,8

622

Riddarfjärden

1978

0,9

623

Riddarfjärden

1979

0,9

624

Riddarfjärden

1980

0,8

625

Riddarfjärden

1981

0,7

626

Riddarfjärden

1982

0,7

627

Riddarfjärden

1983

0,8

628

Riddarfjärden

1984

0,8

629

Riddarfjärden

1985

0,7

630

Riddarfjärden

1986

0,7

631

Riddarfjärden

1987

0,7

632

Riddarfjärden

1988

0,7

633

Riddarfjärden

1989

0,6

634

Riddarfjärden

1990

0,6

635

Riddarfjärden

1991

0,5

636

Riddarfjärden

1992

0,5

637

Riddarfjärden

1993

0,5

638

Riddarfjärden

1994

0,4

639

Riddarfjärden

1995

0,4

640

Riddarfjärden

1996

0,5

641

Riddarfjärden

1997

0,4

642

Riddarfjärden

1998

0,5

643

Riddarfjärden

1999

0,5

644

Riddarfjärden

2000

0,6

645

Riddarfjärden

2001

0,5

646

Riddarfjärden

2002

0,6

647

Riddarfjärden

2003

0,5

648

Riddarfjärden

2004

0,5

649

Riddarfjärden

2005

0,4

650

Riddarfjärden

2006

0,4

651

Riddarfjärden

2007

0,5

652

Riddarfjärden

2008

0,5

653

Riddarfjärden

2009

0,5

654

Riddarfjärden

2010

0,5

655

Riddarfjärden

2011

0,5

656

Riddarfjärden

2012

0,4

657

Riddarfjärden

2013

0,5

658

Riddarfjärden

2014

0,5

659

Riddarfjärden

2015

0,5

660

Riddarfjärden

2016

0,5

661

Riddarfjärden

2017

0,4

662

Riddarfjärden

2018

0,4

663

Riddarfjärden

2019

0,4

664

Riddarfjärden

2020

0,5

665

Riddarfjärden

2021

0,4

666

Riddarfjärden

2022

0,5

667

Riddarfjärden

2023

0,5

668

Råcksta Träsk

1978

1,1

669

Råcksta Träsk

1979

1,1

670

Råcksta Träsk

1980

1,2

671

Råcksta Träsk

1981

1,2

672

Råcksta Träsk

1982

1,3

673

Råcksta Träsk

1983

1,2

674

Råcksta Träsk

1984

1,2

675

Råcksta Träsk

1985

1,1

676

Råcksta Träsk

1986

1,0

677

Råcksta Träsk

1987

1,1

678

Råcksta Träsk

1988

1,0

679

Råcksta Träsk

1989

1,1

680

Råcksta Träsk

1990

1,0

681

Råcksta Träsk

1991

0,9

682

Råcksta Träsk

1992

0,8

683

Råcksta Träsk

1993

0,6

684

Råcksta Träsk

1994

0,6

685

Råcksta Träsk

1995

0,6

686

Råcksta Träsk

1996

0,6

687

Råcksta Träsk

1997

0,7

688

Råcksta Träsk

1998

0,7

689

Råcksta Träsk

1999

0,8

690

Råcksta Träsk

2000

0,7

691

Råcksta Träsk

2001

0,6

692

Råcksta Träsk

2002

0,6

693

Råcksta Träsk

2003

0,6

694

Råcksta Träsk

2004

0,6

695

Råcksta Träsk

2005

0,8

696

Råcksta Träsk

2006

1,0

697

Råcksta Träsk

2007

1,1

698

Råcksta Träsk

2008

1,1

699

Råcksta Träsk

2009

1,0

700

Råcksta Träsk

2010

1,2

701

Råcksta Träsk

2011

0,9

702

Råcksta Träsk

2012

0,8

703

Råcksta Träsk

2013

0,9

704

Råcksta Träsk

2014

0,9

705

Råcksta Träsk

2015

1,0

706

Råcksta Träsk

2016

0,8

707

Råcksta Träsk

2017

0,9

708

Råcksta Träsk

2018

0,9

709

Råcksta Träsk

2019

0,9

710

Råcksta Träsk

2020

0,9

711

Råcksta Träsk

2021

0,9

712

Råcksta Träsk

2022

1,0

713

Råcksta Träsk

2023

1,0

714

Rödstensfjärden

1981

0,7

715

Rödstensfjärden

1982

0,8

716

Rödstensfjärden

1983

0,8

717

Rödstensfjärden

1984

0,8

718

Rödstensfjärden

1985

0,7

719

Rödstensfjärden

1986

0,7

720

Rödstensfjärden

1987

0,6

721

Rödstensfjärden

1988

0,7

722

Rödstensfjärden

1989

0,6

723

Rödstensfjärden

1990

0,5

724

Rödstensfjärden

1991

0,5

725

Rödstensfjärden

1992

0,5

726

Rödstensfjärden

1993

0,4

727

Rödstensfjärden

1994

0,4

728

Rödstensfjärden

1995

0,4

729

Rödstensfjärden

1996

0,4

730

Rödstensfjärden

1997

0,4

731

Rödstensfjärden

1998

0,4

732

Rödstensfjärden

1999

0,5

733

Rödstensfjärden

2000

0,6

734

Rödstensfjärden

2001

0,6

735

Rödstensfjärden

2002

0,5

736

Rödstensfjärden

2003

0,5

737

Rödstensfjärden

2004

0,4

738

Rödstensfjärden

2005

0,4

739

Rödstensfjärden

2006

0,4

740

Rödstensfjärden

2007

0,4

741

Rödstensfjärden

2008

0,4

742

Rödstensfjärden

2009

0,5

743

Rödstensfjärden

2010

0,4

744

Rödstensfjärden

2011

0,4

745

Rödstensfjärden

2012

0,4

746

Rödstensfjärden

2013

0,4

747

Rödstensfjärden

2014

0,5

748

Rödstensfjärden

2015

0,5

749

Rödstensfjärden

2016

0,4

750

Rödstensfjärden

2017

0,4

751

Rödstensfjärden

2018

0,4

752

Rödstensfjärden

2019

0,4

753

Rödstensfjärden

2020

0,4

754

Rödstensfjärden

2021

0,4

755

Rödstensfjärden

2022

0,4

756

Rödstensfjärden

2023

0,4

757

Sicklasjön

1978

2,0

758

Sicklasjön

1979

1,4

759

Sicklasjön

1980

1,3

760

Sicklasjön

1981

1,3

761

Sicklasjön

1982

1,4

762

Sicklasjön

1983

1,4

763

Sicklasjön

1984

1,3

764

Sicklasjön

1985

1,2

765

Sicklasjön

1986

1,3

766

Sicklasjön

1987

1,2

767

Sicklasjön

1988

1,2

768

Sicklasjön

1989

1,2

769

Sicklasjön

1990

1,0

770

Sicklasjön

1991

0,9

771

Sicklasjön

1992

0,8

772

Sicklasjön

1993

0,8

773

Sicklasjön

1994

0,9

774

Sicklasjön

1995

0,9

775

Sicklasjön

1996

1,0

776

Sicklasjön

1997

1,0

777

Sicklasjön

1998

1,0

778

Sicklasjön

1999

0,9

779

Sicklasjön

2000

0,9

780

Sicklasjön

2001

1,0

781

Sicklasjön

2002

1,1

782

Sicklasjön

2003

1,0

783

Sicklasjön

2004

0,9

784

Sicklasjön

2005

0,8

785

Sicklasjön

2006

0,9

786

Sicklasjön

2007

1,1

787

Sicklasjön

2008

1,4

788

Sicklasjön

2009

1,4

789

Sicklasjön

2010

1,3

790

Sicklasjön

2011

0,9

791

Sicklasjön

2012

0,9

792

Sicklasjön

2013

0,9

793

Sicklasjön

2014

0,9

794

Sicklasjön

2015

0,9

795

Sicklasjön

2016

1,0

796

Sicklasjön

2017

1,0

797

Sicklasjön

2018

1,1

798

Sicklasjön

2019

1,1

799

Sicklasjön

2020

1,1

800

Sicklasjön

2021

0,9

801

Sicklasjön

2022

0,8

802

Sicklasjön

2023

0,6

803

Spegeldammen

1998

1,0

804

Spegeldammen

1999

1,1

805

Spegeldammen

2000

1,1

806

Spegeldammen

2001

1,2

807

Spegeldammen

2002

1,0

808

Spegeldammen

2003

1,0

809

Spegeldammen

2004

0,8

810

Spegeldammen

2005

0,8

811

Spegeldammen

2006

0,9

812

Spegeldammen

2007

1,1

813

Spegeldammen

2008

1,3

814

Spegeldammen

2009

1,2

815

Spegeldammen

2010

1,4

816

Spegeldammen

2011

1,3

817

Spegeldammen

2012

1,2

818

Spegeldammen

2013

1,1

819

Spegeldammen

2014

1,5

820

Spegeldammen

2015

1,6

821

Spegeldammen

2016

1,6

822

Spegeldammen

2017

1,3

823

Spegeldammen

2018

1,4

824

Spegeldammen

2020

2,1

825

Spegeldammen

2021

2,1

826

Spegeldammen

2022

1,7

827

Spegeldammen

2023

1,2

828

Trekanten

1980

1,6

829

Trekanten

1981

1,9

830

Trekanten

1982

1,7

831

Trekanten

1983

1,4

832

Trekanten

1984

1,1

833

Trekanten

1985

1,0

834

Trekanten

1986

1,0

835

Trekanten

1987

0,9

836

Trekanten

1988

1,1

837

Trekanten

1989

1,0

838

Trekanten

1990

0,9

839

Trekanten

1991

0,6

840

Trekanten

1992

0,5

841

Trekanten

1993

0,6

842

Trekanten

1994

0,6

843

Trekanten

1995

0,6

844

Trekanten

1996

0,5

845

Trekanten

1997

0,5

846

Trekanten

1998

0,4

847

Trekanten

1999

0,5

848

Trekanten

2000

0,5

849

Trekanten

2001

0,5

850

Trekanten

2002

0,5

851

Trekanten

2003

0,4

852

Trekanten

2004

0,4

853

Trekanten

2005

0,5

854

Trekanten

2006

0,7

855

Trekanten

2007

0,7

856

Trekanten

2008

0,7

857

Trekanten

2009

0,8

858

Trekanten

2010

0,8

859

Trekanten

2011

0,7

860

Trekanten

2012

0,4

861

Trekanten

2013

0,4

862

Trekanten

2014

0,5

863

Trekanten

2015

0,5

864

Trekanten

2016

0,5

865

Trekanten

2017

0,5

866

Trekanten

2018

0,4

867

Trekanten

2019

0,4

868

Trekanten

2020

0,4

869

Trekanten

2021

0,4

870

Trekanten

2022

0,5

871

Trekanten

2023

0,5

872

Ulvsundasjön

1976

0,6

873

Ulvsundasjön

1977

0,7

874

Ulvsundasjön

1978

0,8

875

Ulvsundasjön

1979

0,8

876

Ulvsundasjön

1980

0,6

877

Ulvsundasjön

1981

0,7

878

Ulvsundasjön

1982

0,8

879

Ulvsundasjön

1983

0,8

880

Ulvsundasjön

1984

0,8

881

Ulvsundasjön

1985

0,8

882

Ulvsundasjön

1986

0,9

883

Ulvsundasjön

1987

1,0

884

Ulvsundasjön

1988

1,2

885

Ulvsundasjön

1989

1,0

886

Ulvsundasjön

1990

0,8

887

Ulvsundasjön

1991

0,5

888

Ulvsundasjön

1992

0,6

889

Ulvsundasjön

1993

0,5

890

Ulvsundasjön

1994

0,5

891

Ulvsundasjön

1995

0,5

892

Ulvsundasjön

1996

0,5

893

Ulvsundasjön

1997

0,5

894

Ulvsundasjön

1998

0,5

895

Ulvsundasjön

1999

0,6

896

Ulvsundasjön

2000

0,6

897

Ulvsundasjön

2001

0,6

898

Ulvsundasjön

2002

0,6

899

Ulvsundasjön

2003

0,5

900

Ulvsundasjön

2004

0,4

901

Ulvsundasjön

2005

0,4

902

Ulvsundasjön

2006

0,4

903

Ulvsundasjön

2007

0,5

904

Ulvsundasjön

2008

0,5

905

Ulvsundasjön

2009

0,5

906

Ulvsundasjön

2010

0,5

907

Ulvsundasjön

2011

0,4

908

Ulvsundasjön

2012

0,4

909

Ulvsundasjön

2013

0,5

910

Ulvsundasjön

2014

0,5

911

Ulvsundasjön

2015

0,5

912

Ulvsundasjön

2016

0,5

913

Ulvsundasjön

2017

0,3

914

Ulvsundasjön

2018

0,4

915

Ulvsundasjön

2019

0,5

916

Ulvsundasjön

2020

0,5

917

Ulvsundasjön

2021

0,5

918

Ulvsundasjön

2022

0,5

919

Ulvsundasjön

2023

0,5

920

Årstaviken

1976

0,6

921

Årstaviken

1977

0,6

922

Årstaviken

1978

0,7

923

Årstaviken

1979

0,7

924

Årstaviken

1980

0,8

925

Årstaviken

1981

0,8

926

Årstaviken

1982

0,9

927

Årstaviken

1983

0,8

928

Årstaviken

1984

0,8

929

Årstaviken

1985

0,7

930

Årstaviken

1986

0,7

931

Årstaviken

1987

0,6

932

Årstaviken

1988

1,2

933

Årstaviken

1989

1,1

934

Årstaviken

1990

1,1

935

Årstaviken

1991

0,6

936

Årstaviken

1992

0,6

937

Årstaviken

1993

0,6

938

Årstaviken

1994

0,5

939

Årstaviken

1995

0,5

940

Årstaviken

1996

0,5

941

Årstaviken

1997

0,6

942

Årstaviken

1998

0,6

943

Årstaviken

1999

0,6

944

Årstaviken

2000

0,6

945

Årstaviken

2001

0,6

946

Årstaviken

2002

0,7

947

Årstaviken

2003

0,6

948

Årstaviken

2004

0,6

949

Årstaviken

2005

0,5

950

Årstaviken

2006

0,5

951

Årstaviken

2007

0,5

952

Årstaviken

2008

0,5

953

Årstaviken

2009

0,6

954

Årstaviken

2010

0,5

955

Årstaviken

2011

0,5

956

Årstaviken

2012

0,5

957

Årstaviken

2013

0,5

958

Årstaviken

2014

0,5

959

Årstaviken

2015

0,5

960

Årstaviken

2016

0,5

961

Årstaviken

2017

0,5

962

Årstaviken

2018

0,5

963

Årstaviken

2019

0,5

964

Årstaviken

2020

0,5

965

Årstaviken

2021

0,5

966

Årstaviken

2022

0,5

967

Årstaviken

2023

0,5

968

Ältasjön

1976

1,6

969

Ältasjön

1977

1,7

970

Ältasjön

1978

1,7

971

Ältasjön

1979

1,2

972

Ältasjön

1980

1,1

973

Ältasjön

1981

1,2

974

Ältasjön

1982

1,0

975

Ältasjön

1983

1,1

976

Ältasjön

1984

0,9

977

Ältasjön

1985

1,1

978

Ältasjön

1986

0,9

979

Ältasjön

1987

0,8

980

Ältasjön

1988

0,9

981

Ältasjön

1989

0,9

982

Ältasjön

1990

1,2

983

Ältasjön

1991

0,8

984

Ältasjön

1992

1,0

985

Ältasjön

1993

1,0

986

Ältasjön

1994

1,1

987

Ältasjön

1995

1,0

988

Ältasjön

1996

1,3

989

Ältasjön

1997

1,3

990

Ältasjön

1998

1,3

991

Ältasjön

1999

1,1

992

Ältasjön

2000

1,2

993

Ältasjön

2001

1,1

994

Ältasjön

2002

1,2

995

Ältasjön

2003

1,3

996

Ältasjön

2004

1,1

997

Ältasjön

2005

1,1

998

Ältasjön

2006

1,0

999

Ältasjön

2007

1,1

1000

Ältasjön

2008

1,1

1001

Ältasjön

2009

1,1

1002

Ältasjön

2010

1,2

1003

Ältasjön

2011

1,1

1004

Ältasjön

2012

1,0

1005

Ältasjön

2013

1,0

1006

Ältasjön

2014

0,9

1007

Ältasjön

2015

0,9

1008

Ältasjön

2016

0,8

1009

Ältasjön

2017

1,0

1010

Ältasjön

2018

1,1

1011

Ältasjön

2019

1,1

1012

Ältasjön

2020

1,1

1013

Ältasjön

2021

1,0

1014

Ältasjön

2022

1,0

1015

Ältasjön

2023

0,9

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmäts måttligt höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i de mindre sjöarna, främst Lillsjön och Kyrksjön, förekommer högre halter.