Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvatten från Björkhagen

Åtgärd TEMA.3.1.14.2.10

Dagvatten som avrinner från Björkhagen bör undersökas som underlag för eventuellt behov av rening innan avledning till Sicklasjön.

Dagvatten från Björkhagen avleds till Sicklasjön via en dagvattenkulvert som mynnar efter ett kolonilottområde längs med Axvallsvägen. Från kulvertens mynning leds vattnet mot Lilla Sickla i en mindre bäck. Föroreningsinnehållet i dagvattnet från Björkhagen behöver utredas samt möjligheterna till eventuell rening innan vattnet rinner ut i Sicklasjön.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-07-06