Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Damm Sickla Allé

Åtgärd TEMA.3.1.29.2.5

En damm alternativt en torrdamm eller ett avsättningsmagasin för rening av dagvatten föreslås i Sickla Allé

I Sickla Allé, vid Sicklasjöns nordvästra strand, föreslås en damm, torrdamm eller ett avsättningsmagasin. Anläggningen har möjlighet att omhänderta dagvatten från ett avrinningsområde som är cirka 9 hektar stort. Markanvändningen utgörs av flerfamiljshusområden och centrumområde efter planerad exploatering. Dammen som föreslås har en yta på 530 m2.

Åtgärden bedöms kunna minska mängden fosfor till Sicklasjön med 5 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Nacka vatten och avfall AB
Kontakt
Uppdaterad: 2021-07-07