Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förbättra förutsättningarna för rovfisk

Gädda
Gädda. Foto Gunnar Aneer/Azote
Åtgärd TEMA.3.1.14.2.9

För att förbättra förutsättningarna att uppnå god status för fisk i Sicklasjön och Järlasjön föreslås att beståndet av rovfiskar såsom gädda, gös och abborre stärks.

Näringstillförseln till Järlasjön, som står i förbindelse med Sicklasjön, behöver minska för att mängden mört ska minska. För att gynna rovfisk föreslås att risvasar sätts ut i sjöarna. Information gällande användandet och regler kring fiskekortet behöver även stärkas. Antalet och storleken på fiskar som får tas upp behöver regleras tydligare inom fiskekortet.

Aktör
  • Idrottsförvaltningen
  • Nacka kommun
  • Sportfiskarna
Kontakt
Uppdaterad: 2023-01-20