Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förbättra vattenkvaliteten uppströms Sicklasjön

Åtgärd TEMA.3.1.29.2.3

Fosforhalterna är höga i tillflödet från sjöar belägna uppströms i sjösystemet. Åtgärder krävs i Järlasjön, Dammtorpssjön, Söderbysjön och Ältasjön. Målet för Sicklasjön och Hammarby sjö är att fosforhalten inte ska öka. För information om pågående åtgärder se Ältasjön samt Nacka kommun.