Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förebyggande arbete mot förorening av dagvatten

Åtgärd TEMA.3.1.29.2.7

Förebyggande arbete och förbättrad drift- och skötsel av allmän platsmark föreslås för att motverka förorening av dagvatten.

Förbättrad drift och skötsel av allmän platsmark kan innebära mer frekvent gatusopning, städning, rensning av dagvattenbrunnar samt minskad gödsling och mer extensivt skötta gräs- och ängsytor. Byte av förzinkade yttre installationer och byggnadsdelar, såsom belysningsstolpar och räcken, till material med mindre påverkan på dagvattnet är också exempel på förebyggande åtgärder.

Åtgärderna minskar mängden näringsämnen och miljögifter som når recipienten men även spridning av mikroplaster. Att välja bra byggmaterial minskar risken för spridning av föroreningar via dagvattnet och en styrning av materialanvändningen kan göras t.ex. genom användande av Byggvarubedömningen och riktlinjer för hållbart byggande.

Aktör
  • Nacka kommun
  • Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2021-06-29