Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lakvatten från Hammarbybacken

Åtgärd TEMA.3.1.29.2.11

Det finns behov av att utreda om Hammarbybacken påverkar vattenkvaliteten i Sicklasjön.

Hammarbybacken, en numera avslutad tipp som i huvudsak består av olika typer av fyllnadsmassor, avvattnas till Sicklasjön. Öster om backen rinner en liten bäck som har sitt ursprung i ett koloniområde. Bäcken tar eventuellt även emot lakvatten från Hammarbybacken. Det är av intresse att undersöka föroreningsinnehållet i bäcken för att avgöra om det finns behov av att rena vattnet innan det mynnar i Sicklasjön.

Aktör
  • Exploateringskontoret
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-07-06