Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Torrdamm Sickla strand

Åtgärd TEMA.3.1.29.2.6

En torrdamm för rening och utjämning av dagvatten föreslås vid Sickla strand. En torrdamm är inte permanent vattenfylld utan kan fyllas vid kraftiga regn.

Vid Sickla strand, norr om Sicklasjön, föreslås en torrdamm som kan omhänderta dagvatten från ett avrinningsområde som är cirka 6 hektar stort. Markanvändningen utgörs i huvudsak av flerfamiljshus efter planerad exploatering av området. Dammen som föreslås har en yta på 1100 m2, längden är 65 meter och djupet 0,5 meter.

En torrdamm är inte permanent vattenfylld utan är i normalläget torr. Ytan utformas oftast som en nedsänkt grönyta med gräs eller annan vegetation. Det maximala vattendjupet föreslås uppgå till 0,5 meter och fylls upp vid regntillfällen.

Åtgärden bedöms kunna minska mängden fosfor till Sicklasjön med 2 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Nacka vatten och avfall AB
Kontakt
Uppdaterad: 2021-07-07