Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antracen i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.14.1.20

Antracen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Antracen i ytvatten - årsmedelvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,0008

1

Brunnsviken

2021

0,0005

2

Brunnsviken

2022

0,0005

3

Bällstaån

2020

0,0038

4

Bällstaån

2021

0,0025

5

Bällstaån

2022

0,0029

6

Drevviken

2020

0,0007

7

Drevviken

2021

0,0004

8

Drevviken

2022

0,0004

9

Fiskarfjärden

2022

0,0001

10

Flaten

2020

0,0003

11

Flaten

2022

0,0003

12

Görväln

2022

0,0003

13

Judarn

2021

0,0003

14

Judarn

2022

0,0004

15

Kyrksjön

2021

0,0002

16

Kyrksjön

2022

0,0004

17

Lilla Värtan

2020

0,0005

18

Lilla Värtan

2022

0,0008

19

Långsjön

2021

0,0005

20

Långsjön

2022

0,0004

21

Magelungen

2020

0,0005

22

Magelungen

2022

0,0004

23

Riddarfjärden

2020

0,0004

24

Riddarfjärden

2022

0,0006

25

Råcksta Träsk

2020

0,0016

26

Råcksta Träsk

2021

0,0012

27

Råcksta Träsk

2022

0,0010

28

Saltsjön

2020

0,0005

29

Saltsjön

2021

0,0004

30

Saltsjön

2022

0,0006

31

Sicklasjön

2020

0,0005

32

Sicklasjön

2022

0,0004

33

Trekanten

2020

0,0004

34

Trekanten

2021

0,0004

35

Trekanten

2022

0,0004

36

Ulvsundasjön

2020

0,0006

37

Ulvsundasjön

2021

0,0004

38

Ulvsundasjön

2022

0,0006

39

Årstaviken

2020

0,0006

40

Årstaviken

2021

0,0004

41

Årstaviken

2022

0,0008

42

Ältasjön

2020

0,0052

43

Ältasjön

2021

0,0034

44

Ältasjön

2022

0,0048

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av antracen i sjöar och kustvatten ska vara <0,1 µg/l för att motsvara god kemisk status.