Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.14.1.3

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaviken

1994

25

1

Bällstaviken

1995

30

2

Bällstaviken

1996

27

3

Bällstaviken

1997

24

4

Bällstaviken

1998

24

5

Bällstaviken

1999

29

6

Bällstaviken

2000

34

7

Bällstaviken

2001

31

8

Bällstaviken

2002

28

9

Bällstaviken

2003

20

10

Bällstaviken

2004

20

11

Bällstaviken

2005

14

12

Bällstaviken

2006

15

13

Bällstaviken

2007

15

14

Bällstaviken

2008

17

15

Bällstaviken

2009

16

16

Bällstaviken

2010

16

17

Bällstaviken

2011

15

18

Bällstaviken

2012

15

19

Bällstaviken

2013

12

20

Bällstaviken

2014

12

21

Bällstaviken

2015

8,9

22

Bällstaviken

2016

12

23

Bällstaviken

2017

13

24

Bällstaviken

2018

14

25

Bällstaviken

2019

12

26

Bällstaviken

2020

10

27

Bällstaviken

2021

37

28

Bällstaviken

2022

35

29

Drevviken

1982

83

30

Drevviken

1983

81

31

Drevviken

1984

72

32

Drevviken

1985

69

33

Drevviken

1986

59

34

Drevviken

1987

55

35

Drevviken

1988

40

36

Drevviken

1989

51

37

Drevviken

1990

67

38

Drevviken

1991

60

39

Drevviken

1992

73

40

Drevviken

1993

57

41

Drevviken

1994

56

42

Drevviken

1995

38

43

Drevviken

1996

53

44

Drevviken

1997

70

45

Drevviken

1998

77

46

Drevviken

1999

78

47

Drevviken

2000

60

48

Drevviken

2001

51

49

Drevviken

2002

37

50

Drevviken

2003

34

51

Drevviken

2004

35

52

Drevviken

2005

23

53

Drevviken

2006

28

54

Drevviken

2007

24

55

Drevviken

2008

29

56

Drevviken

2009

27

57

Drevviken

2010

31

58

Drevviken

2011

32

59

Drevviken

2012

29

60

Drevviken

2013

23

61

Drevviken

2014

29

62

Drevviken

2015

25

63

Drevviken

2016

25

64

Drevviken

2017

13

65

Drevviken

2018

31

66

Drevviken

2019

33

67

Drevviken

2020

38

68

Drevviken

2021

25

69

Drevviken

2022

24

70

Fiskarfjärden

1982

14

71

Fiskarfjärden

1983

15

72

Fiskarfjärden

1984

13

73

Fiskarfjärden

1985

10

74

Fiskarfjärden

1986

8,1

75

Fiskarfjärden

1987

7,9

76

Fiskarfjärden

1988

7,5

77

Fiskarfjärden

1989

7,7

78

Fiskarfjärden

1990

7,4

79

Fiskarfjärden

1991

12

80

Fiskarfjärden

1992

11

81

Fiskarfjärden

1993

11

82

Fiskarfjärden

1994

6,0

83

Fiskarfjärden

1995

6,4

84

Fiskarfjärden

1996

5,8

85

Fiskarfjärden

1997

5,1

86

Fiskarfjärden

1998

4,2

87

Fiskarfjärden

1999

7,3

88

Fiskarfjärden

2000

8,2

89

Fiskarfjärden

2001

14

90

Fiskarfjärden

2002

12

91

Fiskarfjärden

2003

12

92

Fiskarfjärden

2004

7,7

93

Fiskarfjärden

2005

7,3

94

Fiskarfjärden

2006

6,5

95

Fiskarfjärden

2007

5,1

96

Fiskarfjärden

2008

5,2

97

Fiskarfjärden

2009

7,8

98

Fiskarfjärden

2010

9,9

99

Fiskarfjärden

2011

9,4

100

Fiskarfjärden

2012

7,6

101

Fiskarfjärden

2013

5,6

102

Fiskarfjärden

2014

5,8

103

Fiskarfjärden

2015

6,0

104

Fiskarfjärden

2016

6,0

105

Fiskarfjärden

2017

5,9

106

Fiskarfjärden

2018

5,5

107

Fiskarfjärden

2019

5,6

108

Fiskarfjärden

2020

5,3

109

Fiskarfjärden

2021

40

110

Fiskarfjärden

2022

39

111

Flaten

1982

5,2

112

Flaten

1983

5,2

113

Flaten

1984

4,7

114

Flaten

1985

4,6

115

Flaten

1986

4,2

116

Flaten

1987

7,5

117

Flaten

1988

7,9

118

Flaten

1989

9,3

119

Flaten

1990

6,8

120

Flaten

1991

9,8

121

Flaten

1992

8,0

122

Flaten

1993

12

123

Flaten

1994

8,3

124

Flaten

1995

9,9

125

Flaten

1996

4,7

126

Flaten

1997

4,5

127

Flaten

1998

4,9

128

Flaten

1999

4,7

129

Flaten

2000

5,4

130

Flaten

2001

3,1

131

Flaten

2002

3,0

132

Flaten

2003

1,7

133

Flaten

2004

1,9

134

Flaten

2005

2,7

135

Flaten

2006

2,8

136

Flaten

2007

2,6

137

Flaten

2008

3,3

138

Flaten

2009

3,7

139

Flaten

2010

4,0

140

Flaten

2011

3,2

141

Flaten

2012

3,3

142

Flaten

2013

3,0

143

Flaten

2014

2,0

144

Flaten

2015

2,0

145

Flaten

2016

2,4

146

Flaten

2017

2,6

147

Flaten

2018

2,8

148

Flaten

2019

2,6

149

Flaten

2020

2,4

150

Flaten

2021

2,1

151

Flaten

2022

2,0

152

Görväln

1981

5,7

153

Görväln

1982

6,3

154

Görväln

1986

7,0

155

Görväln

1987

8,7

156

Görväln

1988

7,8

157

Görväln

1989

8,1

158

Görväln

1990

6,1

159

Görväln

1991

12

160

Görväln

1992

13

161

Görväln

1993

13

162

Görväln

1994

6,0

163

Görväln

1995

5,0

164

Görväln

1996

4,9

165

Görväln

1997

5,3

166

Görväln

1998

5,3

167

Görväln

1999

8,0

168

Görväln

2000

8,9

169

Görväln

2001

11

170

Görväln

2002

10

171

Görväln

2003

9,5

172

Görväln

2004

6,2

173

Görväln

2005

6,3

174

Görväln

2006

6,0

175

Görväln

2007

7,9

176

Görväln

2008

6,9

177

Görväln

2009

9,6

178

Görväln

2010

10

179

Görväln

2011

11

180

Görväln

2012

8,5

181

Görväln

2013

7,3

182

Görväln

2014

6,6

183

Görväln

2015

7,1

184

Görväln

2016

6,4

185

Görväln

2017

5,6

186

Görväln

2018

8,6

187

Isbladskärret

1997

93

188

Isbladskärret

1998

70

189

Isbladskärret

2000

18

190

Isbladskärret

2001

55

191

Isbladskärret

2002

72

192

Isbladskärret

2003

68

193

Isbladskärret

2004

48

194

Isbladskärret

2006

18

195

Isbladskärret

2007

18

196

Isbladskärret

2010

16

197

Isbladskärret

2012

91

198

Isbladskärret

2013

64

199

Isbladskärret

2014

63

200

Isbladskärret

2015

9,3

201

Isbladskärret

2016

18

202

Isbladskärret

2017

39

203

Isbladskärret

2018

87

204

Isbladskärret

2020

160

205

Isbladskärret

2021

150

206

Isbladskärret

2022

110

207

Judarn

1982

18

208

Judarn

1983

19

209

Judarn

1984

19

210

Judarn

1985

9,7

211

Judarn

1986

21

212

Judarn

1987

22

213

Judarn

1988

22

214

Judarn

1989

9,3

215

Judarn

1990

10

216

Judarn

1991

8,3

217

Judarn

1992

9,3

218

Judarn

1993

7,0

219

Judarn

1994

10

220

Judarn

1995

8,1

221

Judarn

1996

7,0

222

Judarn

1997

3,6

223

Judarn

1998

2,7

224

Judarn

1999

9,5

225

Judarn

2000

7,3

226

Judarn

2001

6,3

227

Judarn

2002

5,4

228

Judarn

2003

5,0

229

Judarn

2004

3,1

230

Judarn

2005

3,4

231

Judarn

2006

4,1

232

Judarn

2007

4,5

233

Judarn

2008

6,2

234

Judarn

2009

7,0

235

Judarn

2010

10

236

Judarn

2011

8,8

237

Judarn

2012

8,6

238

Judarn

2013

6,4

239

Judarn

2014

7,4

240

Judarn

2015

6,0

241

Judarn

2016

7,0

242

Judarn

2017

5,5

243

Judarn

2018

6,5

244

Judarn

2019

5,3

245

Judarn

2020

4,6

246

Judarn

2021

4,1

247

Judarn

2022

3,5

248

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1994

18

249

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1995

17

250

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1996

19

251

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1997

22

252

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1998

28

253

Karlbergskanalen, Klara Sjö

1999

33

254

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2000

32

255

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2001

27

256

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2002

20

257

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2003

26

258

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2004

23

259

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2005

21

260

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2006

13

261

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2007

17

262

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2008

20

263

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2009

22

264

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2010

19

265

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2011

18

266

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2012

15

267

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2013

23

268

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2014

25

269

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2015

26

270

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2016

18

271

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

21

272

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2018

30

273

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2019

34

274

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2020

32

275

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2021

62

276

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2022

59

277

Kyrksjön

1982

30

278

Kyrksjön

1983

36

279

Kyrksjön

1984

35

280

Kyrksjön

1985

25

281

Kyrksjön

1986

25

282

Kyrksjön

1987

23

283

Kyrksjön

1988

22

284

Kyrksjön

1989

26

285

Kyrksjön

1990

28

286

Kyrksjön

1991

26

287

Kyrksjön

1992

14

288

Kyrksjön

1993

8,0

289

Kyrksjön

1994

7,7

290

Kyrksjön

1995

7,7

291

Kyrksjön

1996

8,1

292

Kyrksjön

1997

8,8

293

Kyrksjön

1998

7,7

294

Kyrksjön

1999

6,3

295

Kyrksjön

2000

4,0

296

Kyrksjön

2001

3,6

297

Kyrksjön

2002

10

298

Kyrksjön

2003

11

299

Kyrksjön

2004

10

300

Kyrksjön

2005

7,6

301

Kyrksjön

2006

10

302

Kyrksjön

2007

11

303

Kyrksjön

2008

15

304

Kyrksjön

2009

17

305

Kyrksjön

2010

29

306

Kyrksjön

2011

36

307

Kyrksjön

2012

32

308

Kyrksjön

2013

23

309

Kyrksjön

2014

19

310

Kyrksjön

2015

17

311

Kyrksjön

2016

20

312

Kyrksjön

2017

16

313

Kyrksjön

2018

37

314

Kyrksjön

2019

30

315

Kyrksjön

2020

28

316

Kyrksjön

2021

8,2

317

Kyrksjön

2022

8,4

318

Laduviken

1982

26

319

Laduviken

1983

31

320

Laduviken

1984

30

321

Laduviken

1985

33

322

Laduviken

1986

28

323

Laduviken

1987

33

324

Laduviken

1988

30

325

Laduviken

1989

43

326

Laduviken

1990

40

327

Laduviken

1991

39

328

Laduviken

1992

24

329

Laduviken

1993

19

330

Laduviken

1994

21

331

Laduviken

1995

16

332

Laduviken

1996

11

333

Laduviken

1997

9,6

334

Laduviken

1998

8,8

335

Laduviken

1999

11

336

Laduviken

2000

12

337

Laduviken

2001

11

338

Laduviken

2002

11

339

Laduviken

2003

16

340

Laduviken

2004

15

341

Laduviken

2006

7,3

342

Laduviken

2007

7,8

343

Laduviken

2008

11

344

Laduviken

2009

12

345

Laduviken

2010

15

346

Laduviken

2011

12

347

Laduviken

2012

12

348

Laduviken

2013

9,0

349

Laduviken

2014

10

350

Laduviken

2015

9,0

351

Laduviken

2016

19

352

Laduviken

2017

18

353

Laduviken

2018

19

354

Laduviken

2019

19

355

Laduviken

2020

18

356

Laduviken

2021

43

357

Laduviken

2022

31

358

Lappkärret

1997

40

359

Lappkärret

1998

38

360

Lappkärret

1999

64

361

Lappkärret

2000

55

362

Lappkärret

2001

52

363

Lappkärret

2002

16

364

Lappkärret

2003

21

365

Lappkärret

2004

16

366

Lappkärret

2005

23

367

Lappkärret

2006

27

368

Lappkärret

2007

25

369

Lappkärret

2008

19

370

Lappkärret

2009

15

371

Lappkärret

2010

18

372

Lappkärret

2011

18

373

Lappkärret

2012

14

374

Lappkärret

2013

24

375

Lappkärret

2014

41

376

Lappkärret

2015

41

377

Lappkärret

2016

26

378

Lappkärret

2017

9,4

379

Lappkärret

2018

16

380

Lappkärret

2020

160

381

Lappkärret

2021

200

382

Lappkärret

2022

150

383

Lillsjön

1982

190

384

Lillsjön

1983

210

385

Lillsjön

1984

260

386

Lillsjön

1985

260

387

Lillsjön

1986

130

388

Lillsjön

1987

140

389

Lillsjön

1988

160

390

Lillsjön

1989

130

391

Lillsjön

1990

140

392

Lillsjön

1991

130

393

Lillsjön

1992

140

394

Lillsjön

1993

140

395

Lillsjön

1994

170

396

Lillsjön

1995

190

397

Lillsjön

1996

180

398

Lillsjön

1997

250

399

Lillsjön

1998

230

400

Lillsjön

1999

210

401

Lillsjön

2000

110

402

Lillsjön

2001

130

403

Lillsjön

2002

160

404

Lillsjön

2003

140

405

Lillsjön

2004

120

406

Lillsjön

2005

100

407

Lillsjön

2006

99

408

Lillsjön

2007

120

409

Lillsjön

2008

140

410

Lillsjön

2009

150

411

Lillsjön

2010

140

412

Lillsjön

2011

150

413

Lillsjön

2012

130

414

Lillsjön

2013

140

415

Lillsjön

2014

100

416

Lillsjön

2015

110

417

Lillsjön

2016

110

418

Lillsjön

2017

110

419

Lillsjön

2018

150

420

Lillsjön

2019

160

421

Lillsjön

2020

160

422

Lillsjön

2021

170

423

Lillsjön

2022

130

424

Långsjön

1982

74

425

Långsjön

1983

120

426

Långsjön

1984

110

427

Långsjön

1985

110

428

Långsjön

1986

91

429

Långsjön

1987

75

430

Långsjön

1988

88

431

Långsjön

1989

63

432

Långsjön

1990

92

433

Långsjön

1991

100

434

Långsjön

1992

130

435

Långsjön

1993

120

436

Långsjön

1994

99

437

Långsjön

1995

64

438

Långsjön

1996

63

439

Långsjön

1997

120

440

Långsjön

1998

120

441

Långsjön

1999

150

442

Långsjön

2000

96

443

Långsjön

2001

98

444

Långsjön

2002

64

445

Långsjön

2003

72

446

Långsjön

2005

80

447

Långsjön

2006

36

448

Långsjön

2007

34

449

Långsjön

2008

23

450

Långsjön

2009

24

451

Långsjön

2010

28

452

Långsjön

2011

28

453

Långsjön

2012

22

454

Långsjön

2013

14

455

Långsjön

2014

37

456

Långsjön

2015

42

457

Långsjön

2016

48

458

Långsjön

2017

27

459

Långsjön

2018

32

460

Långsjön

2019

43

461

Långsjön

2020

52

462

Långsjön

2021

52

463

Långsjön

2022

49

464

Magelungen

1982

88

465

Magelungen

1983

99

466

Magelungen

1984

78

467

Magelungen

1985

67

468

Magelungen

1986

47

469

Magelungen

1987

45

470

Magelungen

1988

41

471

Magelungen

1989

57

472

Magelungen

1990

58

473

Magelungen

1991

62

474

Magelungen

1992

65

475

Magelungen

1993

59

476

Magelungen

1994

56

477

Magelungen

1995

35

478

Magelungen

1996

43

479

Magelungen

1997

38

480

Magelungen

1998

35

481

Magelungen

1999

22

482

Magelungen

2000

20

483

Magelungen

2001

26

484

Magelungen

2002

34

485

Magelungen

2003

34

486

Magelungen

2004

31

487

Magelungen

2005

21

488

Magelungen

2006

18

489

Magelungen

2007

18

490

Magelungen

2008

22

491

Magelungen

2009

24

492

Magelungen

2010

21

493

Magelungen

2011

18

494

Magelungen

2012

17

495

Magelungen

2013

18

496

Magelungen

2014

18

497

Magelungen

2015

17

498

Magelungen

2016

14

499

Magelungen

2017

18

500

Magelungen

2018

21

501

Magelungen

2019

20

502

Magelungen

2020

15

503

Magelungen

2021

17

504

Magelungen

2022

14

505

Riddarfjärden

1982

11

506

Riddarfjärden

1983

15

507

Riddarfjärden

1984

10

508

Riddarfjärden

1985

13

509

Riddarfjärden

1986

9,6

510

Riddarfjärden

1987

10

511

Riddarfjärden

1988

7,7

512

Riddarfjärden

1989

8,7

513

Riddarfjärden

1990

8,6

514

Riddarfjärden

1991

12

515

Riddarfjärden

1992

12

516

Riddarfjärden

1993

12

517

Riddarfjärden

1994

8,3

518

Riddarfjärden

1995

9,1

519

Riddarfjärden

1996

8,5

520

Riddarfjärden

1997

7,4

521

Riddarfjärden

1998

8,2

522

Riddarfjärden

1999

12

523

Riddarfjärden

2000

12

524

Riddarfjärden

2001

12

525

Riddarfjärden

2002

9,5

526

Riddarfjärden

2003

11

527

Riddarfjärden

2004

8,6

528

Riddarfjärden

2005

7,8

529

Riddarfjärden

2006

6,2

530

Riddarfjärden

2007

4,5

531

Riddarfjärden

2008

4,4

532

Riddarfjärden

2009

6,2

533

Riddarfjärden

2010

9,3

534

Riddarfjärden

2011

9,0

535

Riddarfjärden

2012

8,2

536

Riddarfjärden

2013

5,9

537

Riddarfjärden

2014

7,0

538

Riddarfjärden

2015

7,0

539

Riddarfjärden

2016

8,0

540

Riddarfjärden

2017

7,7

541

Riddarfjärden

2018

7,5

542

Riddarfjärden

2019

7,9

543

Riddarfjärden

2020

12

544

Riddarfjärden

2021

36

545

Riddarfjärden

2022

35

546

Råcksta Träsk

1982

250

547

Råcksta Träsk

1983

130

548

Råcksta Träsk

1984

110

549

Råcksta Träsk

1985

70

550

Råcksta Träsk

1986

65

551

Råcksta Träsk

1987

61

552

Råcksta Träsk

1988

38

553

Råcksta Träsk

1989

68

554

Råcksta Träsk

1990

56

555

Råcksta Träsk

1991

45

556

Råcksta Träsk

1992

29

557

Råcksta Träsk

1993

31

558

Råcksta Träsk

1994

34

559

Råcksta Träsk

1995

31

560

Råcksta Träsk

1996

27

561

Råcksta Träsk

1997

30

562

Råcksta Träsk

1998

30

563

Råcksta Träsk

1999

29

564

Råcksta Träsk

2000

43

565

Råcksta Träsk

2001

93

566

Råcksta Träsk

2002

100

567

Råcksta Träsk

2003

83

568

Råcksta Träsk

2004

38

569

Råcksta Träsk

2005

45

570

Råcksta Träsk

2006

60

571

Råcksta Träsk

2007

54

572

Råcksta Träsk

2008

48

573

Råcksta Träsk

2009

48

574

Råcksta Träsk

2010

59

575

Råcksta Träsk

2011

50

576

Råcksta Träsk

2012

40

577

Råcksta Träsk

2013

41

578

Råcksta Träsk

2014

50

579

Råcksta Träsk

2015

54

580

Råcksta Träsk

2016

52

581

Råcksta Träsk

2017

58

582

Råcksta Träsk

2018

57

583

Råcksta Träsk

2019

63

584

Råcksta Träsk

2020

56

585

Råcksta Träsk

2021

58

586

Råcksta Träsk

2022

41

587

Rödstensfjärden

1996

4,0

588

Rödstensfjärden

1997

3,6

589

Rödstensfjärden

1998

3,8

590

Rödstensfjärden

1999

4,7

591

Rödstensfjärden

2000

5,9

592

Rödstensfjärden

2001

8,5

593

Rödstensfjärden

2002

8,2

594

Rödstensfjärden

2003

7,8

595

Rödstensfjärden

2004

5,2

596

Rödstensfjärden

2005

5,1

597

Rödstensfjärden

2006

4,9

598

Rödstensfjärden

2007

5,9

599

Rödstensfjärden

2008

6,3

600

Rödstensfjärden

2009

8,1

601

Rödstensfjärden

2010

8,8

602

Rödstensfjärden

2011

8,4

603

Rödstensfjärden

2012

7,0

604

Rödstensfjärden

2013

6,2

605

Rödstensfjärden

2014

6,3

606

Rödstensfjärden

2015

5,6

607

Rödstensfjärden

2016

4,9

608

Rödstensfjärden

2017

4,0

609

Rödstensfjärden

2018

4,5

610

Sicklasjön

1982

64

611

Sicklasjön

1983

55

612

Sicklasjön

1984

48

613

Sicklasjön

1985

46

614

Sicklasjön

1986

50

615

Sicklasjön

1987

60

616

Sicklasjön

1988

51

617

Sicklasjön

1989

55

618

Sicklasjön

1990

34

619

Sicklasjön

1991

33

620

Sicklasjön

1992

36

621

Sicklasjön

1993

44

622

Sicklasjön

1994

49

623

Sicklasjön

1995

40

624

Sicklasjön

1996

47

625

Sicklasjön

1997

45

626

Sicklasjön

1998

41

627

Sicklasjön

1999

34

628

Sicklasjön

2000

36

629

Sicklasjön

2001

48

630

Sicklasjön

2002

46

631

Sicklasjön

2003

45

632

Sicklasjön

2004

39

633

Sicklasjön

2005

38

634

Sicklasjön

2006

35

635

Sicklasjön

2007

42

636

Sicklasjön

2008

59

637

Sicklasjön

2009

60

638

Sicklasjön

2010

52

639

Sicklasjön

2011

46

640

Sicklasjön

2012

50

641

Sicklasjön

2013

49

642

Sicklasjön

2014

42

643

Sicklasjön

2015

37

644

Sicklasjön

2016

68

645

Sicklasjön

2017

79

646

Sicklasjön

2018

91

647

Sicklasjön

2019

52

648

Sicklasjön

2020

44

649

Sicklasjön

2021

26

650

Sicklasjön

2022

26

651

Spegeldammen

1998

22

652

Spegeldammen

1999

26

653

Spegeldammen

2000

58

654

Spegeldammen

2001

57

655

Spegeldammen

2002

52

656

Spegeldammen

2003

36

657

Spegeldammen

2004

20

658

Spegeldammen

2005

25

659

Spegeldammen

2006

21

660

Spegeldammen

2007

21

661

Spegeldammen

2008

18

662

Spegeldammen

2009

9,0

663

Spegeldammen

2010

17

664

Spegeldammen

2011

32

665

Spegeldammen

2012

38

666

Spegeldammen

2013

69

667

Spegeldammen

2014

90

668

Spegeldammen

2015

92

669

Spegeldammen

2016

79

670

Spegeldammen

2017

56

671

Spegeldammen

2018

64

672

Spegeldammen

2020

78

673

Spegeldammen

2021

76

674

Spegeldammen

2022

57

675

Trekanten

1982

110

676

Trekanten

1983

72

677

Trekanten

1984

42

678

Trekanten

1985

47

679

Trekanten

1986

57

680

Trekanten

1987

95

681

Trekanten

1988

110

682

Trekanten

1989

100

683

Trekanten

1990

51

684

Trekanten

1991

15

685

Trekanten

1992

7,5

686

Trekanten

1993

24

687

Trekanten

1994

45

688

Trekanten

1995

34

689

Trekanten

1996

23

690

Trekanten

1997

13

691

Trekanten

1998

13

692

Trekanten

1999

16

693

Trekanten

2000

23

694

Trekanten

2001

28

695

Trekanten

2002

23

696

Trekanten

2003

11

697

Trekanten

2004

11

698

Trekanten

2005

16

699

Trekanten

2006

22

700

Trekanten

2007

18

701

Trekanten

2008

17

702

Trekanten

2009

31

703

Trekanten

2010

32

704

Trekanten

2011

30

705

Trekanten

2012

9,0

706

Trekanten

2013

7,7

707

Trekanten

2014

7,0

708

Trekanten

2015

8,0

709

Trekanten

2016

11

710

Trekanten

2017

9,3

711

Trekanten

2018

7,5

712

Trekanten

2019

9,8

713

Trekanten

2020

8,9

714

Trekanten

2021

9,4

715

Trekanten

2022

3,8

716

Ulvsundasjön

1982

14

717

Ulvsundasjön

1983

18

718

Ulvsundasjön

1984

17

719

Ulvsundasjön

1985

19

720

Ulvsundasjön

1986

16

721

Ulvsundasjön

1987

19

722

Ulvsundasjön

1988

16

723

Ulvsundasjön

1989

18

724

Ulvsundasjön

1990

15

725

Ulvsundasjön

1991

16

726

Ulvsundasjön

1992

13

727

Ulvsundasjön

1993

12

728

Ulvsundasjön

1994

10

729

Ulvsundasjön

1995

10

730

Ulvsundasjön

1996

8,9

731

Ulvsundasjön

1997

7,9

732

Ulvsundasjön

1998

11

733

Ulvsundasjön

1999

14

734

Ulvsundasjön

2000

16

735

Ulvsundasjön

2001

18

736

Ulvsundasjön

2002

18

737

Ulvsundasjön

2003

15

738

Ulvsundasjön

2004

11

739

Ulvsundasjön

2005

7,9

740

Ulvsundasjön

2006

7,0

741

Ulvsundasjön

2007

5,8

742

Ulvsundasjön

2008

7,4

743

Ulvsundasjön

2009

10

744

Ulvsundasjön

2010

13

745

Ulvsundasjön

2011

11

746

Ulvsundasjön

2012

10

747

Ulvsundasjön

2013

8,7

748

Ulvsundasjön

2014

9,0

749

Ulvsundasjön

2015

9,0

750

Ulvsundasjön

2016

9,0

751

Ulvsundasjön

2017

6,8

752

Ulvsundasjön

2018

6,7

753

Ulvsundasjön

2019

8,0

754

Ulvsundasjön

2020

7,3

755

Ulvsundasjön

2021

28

756

Ulvsundasjön

2022

28

757

Årstaviken

1982

7,3

758

Årstaviken

1983

10

759

Årstaviken

1984

11

760

Årstaviken

1985

12

761

Årstaviken

1986

11

762

Årstaviken

1987

13

763

Årstaviken

1988

14

764

Årstaviken

1989

15

765

Årstaviken

1990

12

766

Årstaviken

1991

15

767

Årstaviken

1992

16

768

Årstaviken

1993

16

769

Årstaviken

1994

9,0

770

Årstaviken

1995

9,3

771

Årstaviken

1996

8,9

772

Årstaviken

1997

8,2

773

Årstaviken

1998

11

774

Årstaviken

1999

12

775

Årstaviken

2000

12

776

Årstaviken

2001

16

777

Årstaviken

2002

16

778

Årstaviken

2003

17

779

Årstaviken

2004

11

780

Årstaviken

2005

9,4

781

Årstaviken

2006

7,1

782

Årstaviken

2007

6,5

783

Årstaviken

2008

6,2

784

Årstaviken

2009

8,0

785

Årstaviken

2010

9,5

786

Årstaviken

2011

9,1

787

Årstaviken

2012

9,1

788

Årstaviken

2013

7,5

789

Årstaviken

2014

8,1

790

Årstaviken

2015

7,0

791

Årstaviken

2016

7,0

792

Årstaviken

2017

7,0

793

Årstaviken

2018

7,2

794

Årstaviken

2019

8,8

795

Årstaviken

2020

7,9

796

Årstaviken

2021

22

797

Årstaviken

2022

20

798

Ältasjön

1982

59

799

Ältasjön

1983

66

800

Ältasjön

1984

44

801

Ältasjön

1985

48

802

Ältasjön

1986

24

803

Ältasjön

1987

20

804

Ältasjön

1988

13

805

Ältasjön

1989

13

806

Ältasjön

1990

16

807

Ältasjön

1991

8,5

808

Ältasjön

1992

26

809

Ältasjön

1993

32

810

Ältasjön

1994

46

811

Ältasjön

1995

55

812

Ältasjön

1996

83

813

Ältasjön

1997

86

814

Ältasjön

1998

90

815

Ältasjön

1999

62

816

Ältasjön

2000

81

817

Ältasjön

2001

87

818

Ältasjön

2002

100

819

Ältasjön

2003

100

820

Ältasjön

2004

76

821

Ältasjön

2005

86

822

Ältasjön

2006

53

823

Ältasjön

2007

60

824

Ältasjön

2008

34

825

Ältasjön

2009

38

826

Ältasjön

2010

45

827

Ältasjön

2011

62

828

Ältasjön

2012

54

829

Ältasjön

2013

57

830

Ältasjön

2014

45

831

Ältasjön

2015

44

832

Ältasjön

2016

39

833

Ältasjön

2017

48

834

Ältasjön

2018

62

835

Ältasjön

2019

62

836

Ältasjön

2020

53

837

Ältasjön

2021

49

838

Ältasjön

2022

42

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. De flesta av Stockholms sjöar uppnår inte god status med avseende på klorofyll. De mycket höga klorofyllhalterna i Mälarvikarna 2021 beror på att det vid provtagningstillfället var en kraftig algblomning som sträckte sig över hela östra Mälaren. Minskningen av klorofyll i Trekanten och Sicklasjön kan sannolikt kopplas till att sjöarna har aluminiumbehandlats. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar.