Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trekanten

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren
Vattenområde TEMA.3.1.17

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Trekanten ligger i Liljeholmen-Gröndal i sydvästra Stockholm. Området närmast sjön är parkmark. Inom tillrinningsområdet finns flerbostadsområden, centrumområde, spårväg och trafikleder – Södertäljevägen och Essingeleden. Den södra sidan som är en förkastningsbrant med hassel och lövträd har höga naturvärden. Sjön används för bad och fiske. I Trekanten finns ett strandbad, Trekantsbadet. Fiskutsättning görs regelbundet av regnbåge. Kräftfisket är omfattande.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Fosforfällning av Trekantens sediment

Genomförd

Fysiska åtgärder

2011

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Genomförs kontinuerligt
Dricksvattentillsättning i Trekanten

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Förlängning av dagvattenledning vid Trekantsbadet

Genomförd

Fysiska åtgärder

2008

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Markundersökningar av strandnära platser

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

4

Genomförd
Sedimentprovtagning vid Trekantsbadet

Genomförd

Fysiska åtgärder

2008

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

5

Genomförd
Trekanten, rening av dagvatten från Essingeleden

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikverket

Fysiska åtgärder

6

Genomförs kontinuerligt
Utsättning av regnbåge i Trekanten

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Sportfiskarna

Fysiska åtgärder

7

Genomförd
Åtgärda takbeläggning i Nybohovsområdet

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Berörda fastighetsägare, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

8

Genomförd
Utreda dålig badvattenkvalitet i Trekanten

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

10

Planerad
Förbättring av befintlig skärmbassäng västra Trekanten

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning och utredning

11

Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2014

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

12

Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning och utredning

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stockholm Vatten och Avfall, Ältens fiskeklubb

Miljöövervakning och utredning

13

Genomförd
Provtagning av miljögifter i kräftor

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

14

Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

15

Genomförd
Översyn av skötselplan för Trekanten

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2005

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Miljöövervakning och utredning

16

Genomförd
Samverkan kring sjön Trekanten

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2005

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning och utredning

17

Genomförd
Informationsprojekt Trekanten

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2007

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Miljöövervakning och utredning

18

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Trekanten

Pågående

Miljöövervakning och utredning

2021

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning och utredning

19

Genomförd
Fördjupad hydromorfologisk utredning

Genomförd

Miljöövervakning och utredning

2021

Miljöförvaltningen

Tema