Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bakterier, sjöar

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren
Indikator TEMA.3.1.15.2.7

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten. Koliforma bakterier kan härstamma från avloppsvatten men en troligare orsak är andra källor som t.ex. jord. Höga halter av koliforma bakterier behöver alltså inte vara en indikation på spillvattenpåverkan.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (10-log/100 ml)

0

Trekanten

2015

0,7

1

Trekanten

2016

0,8

2

Trekanten

2017

0,8

3

Trekanten

2018

0,8

4

Trekanten

2019

1,8

5

Trekanten

2020

1,8

6

Trekanten

2021

2,4

7

Trekanten

2022

1,3

8

Trekanten

2023

1,4

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i sjöarna, inte invid strandkanten. Analysmetoden för bakterier har varierat över tid. Fram till och med 1997 gjordes mätningarna genom odlingar av koliforma och heterotrofa bakterier. Från 1998 mäts E.coli-bakterier. Vid den senaste mätningen var samtliga sjöar i Stockholm tjänliga för bad, även om fem fått en anmärkning.

Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad.