Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsarkiv Trekanten

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.1.15.4

Här presenteras åtgärder som genomförts i och i närheten av sjön Trekanten.

Vidtagna åtgärder har medfört att sjöns värden för rekreation, biologisk mångfald, vattenkvalitet förbättrats samt till bättre kunskap om miljön i sjön.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Förlängning av dagvattenledning vid Trekantsbadet

Genomförd

2008

Stockholm Vatten och Avfall

Genomförd

2

Genomförd
Utreda dålig badvattenkvalitet i Trekanten

Genomförd

2007

Miljöförvaltningen

Genomförd

3

Genomförd
Sedimentprovtagning vid Trekantsbadet

Genomförd

2008

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Genomförd

4

Genomförd
Samverkan kring sjön Trekanten

Genomförd

2005

Miljöförvaltningen