Snötäcke

SMHI mäter dagligen snödjupet vid Observatorielunden i Stockholm, mätningar görs kl 07.00 med hjälp av en mätsticka. Mätnoggrannheten uppgår till en centimeter och det rapporterade snödjupet skall helst avse medelvärdet från minst fem mätpunkter med några meters avstånd.

Klimatindikatorn snötäcke definieras som antal dygn med minst 1 cm snödjup. Denna indikator omfattar samtliga månader under vinterhalvåret då det har fallit snö. Årtal för vinterperioden refererar till år för december månad. Mätdata från 1950 finns att tillgå och har hämtats från SMHI Öppna data.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 83 dagar med snötäcke.

Antal dagar med minst 1 cm snödjup i Observatorielunden
Mätområde Datum Värde (dygn)
Årsvärden 1950 120
Årsvärden 1951 56
Årsvärden 1952 66
Årsvärden 1953 74
Årsvärden 1954 73
Årsvärden 1955 110
Årsvärden 1956 74
Årsvärden 1957 107
Årsvärden 1958 75
Årsvärden 1959 83
Årsvärden 1960 44
Årsvärden 1961 88
Årsvärden 1962 119
Årsvärden 1963 50
Årsvärden 1964 77
Årsvärden 1965 145
Årsvärden 1966 65
Årsvärden 1967 105
Årsvärden 1968 105
Årsvärden 1969 150
Årsvärden 1970 69
Årsvärden 1971 90
Årsvärden 1972 11
Årsvärden 1973 39
Årsvärden 1974 19
Årsvärden 1975 78
Årsvärden 1976 96
Årsvärden 1977 72
Årsvärden 1978 125
Årsvärden 1979 61
Årsvärden 1980 78
Årsvärden 1981 114
Årsvärden 1982 73
Årsvärden 1983 106
Årsvärden 1984 111
Årsvärden 1985 130
Årsvärden 1986 108
Årsvärden 1987 83
Årsvärden 1988 48
Årsvärden 1989 32
Årsvärden 1990 41
Årsvärden 1991 25
Årsvärden 1992 43
Årsvärden 1993 94
Årsvärden 1994 49
Årsvärden 1995 130
Årsvärden 1996 61
Årsvärden 1997 62
Årsvärden 1998 86
Årsvärden 1999 54
Årsvärden 2000 36
Årsvärden 2001 54
Årsvärden 2002 79
Årsvärden 2003 92
Årsvärden 2004 90
Årsvärden 2005 118
Årsvärden 2006 53
Årsvärden 2007 16
Årsvärden 2008 57
Årsvärden 2009 106
Årsvärden 2010 128
Årsvärden 2011 50
Årsvärden 2012 122
Årsvärden 2013 35
Årsvärden 2014 53
Årsvärden 2015 44
Årsvärden 2016 54
Årsvärden 2017 65
Årsvärden 2018 50
Linjär trend 1950 88
Linjär trend 2018 65
Datakälla: SMHI

Kommentar

Precis som för indikatorn Snödjup så är variationerna stora mellan de olika åren. Som mest rapporterades 150 dygn med snötäcke vintern 1969/70, och som minst endast 11 dygn 1972/73.

Man kan se en tydlig trend att antalet dagar med snötäcke minskar. Medelvärdet för perioden 1961-1990 var 83 dagar med snötäcke (gula linjen i diagrammet ovan), vilket kan jämföras med perioden 1991-2018 då det var 68 dagar. Detta utgör en minskning med 18 %.

Vintern 2018/19 hade vi 50 dagar med snötäcke i Stockholm, uppmätt i Observatorielunden.

Indikator TEMA.1.2.17
Senast uppdaterad: 2019-05-20

Dokument

Snödjup i Observatorielunden

Maximalt årligt snödjup i Observatorielunden 1904-2018, med trendberäkningar (linjär trend och glidande medelvärde).

Mer information