Lokal väderstatistik

Temperatur, nederbörd och sol.

Här redovisas väderstatistik för Stockholm. Mätningarna har genomförts av SMHI vid Observatorielunden i centrala Stockholm.

Indikatorer

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingKorrigerad medeltemperatur

Korrigerad medeltemperatur för Stockholm samt global medeltemperatur

Senaste värdet: 6,69 °C (2012)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingMedeltemperatur

Temperatur vid Observatorielunden, årsmedelvärden.

Senaste värdet: 7,8 °C (2013)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingFrostdagar

Antal frostdagar vid Observatorielunden.

Senaste värdet: 107 dagar (2012)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingHögsommardagar

Antal högsommardagar vid Observatorielunden.

Senaste värdet: 3 dagar (2012)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingNederbörd

Årsnederbörd vid Observatorielunden.

Senaste värdet: 459 mm (2013)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingSoltimmar

Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden.

Senaste värdet: 2117 timmar (2013)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingSolinstrålning

Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden.

Senaste värdet: 958 kWh/m² (2012)

Senast uppdaterad: 17 december 2014

Kontakt: Michael Norman, Miljöförvaltningen

Vädret i Stockholm just nu

Länkar

SMHI (länk till annan webbplats)

Hos SMHI finns dataserier från en mängd svenska observationsstationer.

Kontakt gällande Miljöbarometern