Klimatstatistik för Stockholm

Temperatur, nederbörd och sol.

Här redovisas klimat- och väderstatistik för Stockholm. Mätningarna har genomförts av SMHI vid Observatorielunden i centrala Stockholm. Observera att de olika mätserierna är olika långa. Som komplement till mätserien över medeltemperatur i Stockholm redovisas också en längre mätserie över korrigerad medeltemperatur, som kompenserar för den s.k. värmeöeffekten i tätbebyggd miljö.

Sidan om klimatstatistik är under utveckling, under 2015 kommer informationen att kompletteras med mer data om extrema väderhändelser, såsom kraftig nederbörd och värmeböljor samt stigande havsnivåer.

Indikatorer

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingKorrigerad medeltemperatur

Korrigerad medeltemperatur för Stockholm samt global medeltemperatur

Senaste värdet: 6,69 °C (2012)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingMedeltemperatur

Temperatur vid Observatorielunden, årsmedelvärden.

Senaste värdet: 8,8 °C (2014)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingFrostdagar

Antal frostdagar vid Observatorielunden.

Senaste värdet: 53 dagar (2014)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingHögsommardagar

Antal högsommardagar vid Observatorielunden.

Senaste värdet: 33 dagar (2014)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingNederbörd

Årsnederbörd vid Observatorielunden.

Senaste värdet: 614 mm (2014)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingSoltimmar

Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden.

Senaste värdet: 2117 timmar (2013)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingSolinstrålning

Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden.

Senaste värdet: 958 kWh/m² (2012)

Senast uppdaterad: 14 april 2015

Kontakt: Magnus Sannebro, Miljöförvaltningen

Vädret i Stockholm just nu

Länkar

SMHI (länk till annan webbplats)

Hos SMHI finns dataserier från en mängd svenska observationsstationer.

Kontakt gällande Miljöbarometern