Klimat- och väderstatistik

Här redovisas klimat- och väderstatistik för Stockholm, baserat på data från SMHI:s mätstation vid Observatorielunden i centrala Stockholm. Klimatstatistiken omfattar årsmedeltemperatur, antal högsommar- och frostdagar, total årsnederbörd samt solinstrålning och antal soltimmar.

När man studerar de olika klimatparametrarna bör man observera att mätserierna är olika långa. Det beror på att SMHI gradvis har gjort mer data tillgängligt från sina mätstationer. För medeltemperatur och nederbörd redovisas dels årsvärden och dels medelvärdet för referensperioden 1961-1990.

Som komplement till mätserien över medeltemperatur i Stockholm redovisas också en längre mätserie över korrigerad medeltemperatur, som kompenserar för den s.k. värmeöeffekten i tätbebyggd miljö. Denna dataserie är framtagen av Stockholms universitet.

Sidan om klimatstatistik är under utveckling, under 2015 kommer informationen att kompletteras med mer data om extrema väderhändelser, såsom kraftig nederbörd och värmeböljor samt stigande havsnivåer.

Indikatorer

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingKorrigerad medeltemperatur

Korrigerad medeltemperatur för Stockholm samt global medeltemperatur

Senaste värdet: 6,69 °C (2012)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingMedeltemperatur

Temperatur vid Observatorielunden, årsmedelvärden.

Senaste värdet: 8,8 °C (2014)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingFrostdagar

Antal frostdagar vid Observatorielunden.

Senaste värdet: 53 dagar (2014)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingHögsommardagar

Antal högsommardagar vid Observatorielunden.

Senaste värdet: 33 dagar (2014)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingNederbörd

Årsnederbörd vid Observatorielunden.

Senaste värdet: 614 mm (2014)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingSoltimmar

Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden.

Senaste värdet: 1806 timmar (2014)

Diagram som visar nyckeltalets utvecklingSolinstrålning

Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden.

Senaste värdet: 986 kWh/m² (2014)

Senast uppdaterad: 20 oktober 2015

Kontakt: Magnus Sannebro, Miljöförvaltningen

Vädret i Stockholm just nu

Mer information

Klimatanpassning

Läs mer här om arbetet med att anpassa Stockholm till att klara dagens extrema väderhändelser samt pågående klimatförändringar.

Länkar

IPCC - FN:s klimatpanel (länk till annan webbplats)

SMHI är nationell kontaktpunkt för FN:s klimatpanel IPCC, läs mer här om dess arbete och den syntesrapport (AR5) som kom 2014.

Klimat i förändring - SMHI:s webbplats (länk till annan webbplats)

Aktuell information om klimatförändringar sammanställd av SMHI, för global, nationell, regional och lokal nivå.

2014 rekordvarmt år (länk till annan webbplats)

Läs mer här om det rekordvarma året 2014, länk till Formas webbsajt Extrakt.

SMHI:s hemsida (länk till annan webbplats)

Hos SMHI finns meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska dataserier från en mängd svenska mätstationer.

Dokument

Framtidsklimat i Stockholms län - SMHI (länk till annan webbplats)

Regional analys av klimatförändringar i Stockholms län till år 2100, framtagen av SMHI 2015. Analysen baseras på två olika utsläppsscenarier (RCP4.5 resp 8.5).

Uppdatering klimatvetenskapliga kunskapsläget (länk till annan webbplats)

Sammanställning genomförd 2014 av SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten, som till stor del bygger på IPCC:s femte utvärderingsrapport AR5.

Kontakt gällande Miljöbarometern