Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Drevviken

Tema TEMA.3.1.1.2

Här redovisas de åtgärder som krävs för att nå god vattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Pågående
Fosforfällning med aluminium i Drevviken

Pågående

Fysiska åtgärder

2023

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, Tyresö kommun

Fysiska åtgärder

1

Pågående
Fria vandringsvägar för fisk

Pågående

Fysiska åtgärder

Tyresö kommun

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Dagvattenrening på Norrby gärde

Pågående

Fysiska åtgärder

Haninge kommun

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Dagvattendamm vid Dammträsk

Genomförd

Fysiska åtgärder

2019

Haninge kommun

Fysiska åtgärder

4

Pågående
Dagvattendamm vid Jutskåran

Pågående

Fysiska åtgärder

Haninge kommun

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Dagvattendammar vid Länna industriområde

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Blåklintsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Pågående
Dagvattenrening vid Mörtvik

Pågående

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Torpstugevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Sjötorpsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Remivägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Skrubba Malmväg

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Dagvattendammar vid Trädgårdsvägen, Kaninholmen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Tyresö kommun

Fysiska åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Lilla Sköndal

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

14

Förslag till åtgärd
Tillsyn av avloppslösningar i kolonistugeområden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

15

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad, Tyresö kommun

Tillsynsåtgärder

16

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av miljöfarliga verksamheter och industriområden

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad, Tyresö kommun

Tillsynsåtgärder

17

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av båtklubbar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Tillsynsåtgärder

18

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av vägar och större parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad, Tyresö kommun

Tillsynsåtgärder

19

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av enskilda avlopp

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall, Tyresö kommun

Tillsynsåtgärder

20

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall, Tyresö kommun

Tillsynsåtgärder

21

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad, Tyresö kommun

Drift och underhåll

22

Genomförs kontinuerligt
Förebyggande arbete mot förorening av dagvattnet

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad, Tyresö kommun

Drift och underhåll

23

Genomförs kontinuerligt
Undersökning av spillvattenläckage via dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, Tyresö kommun

Drift och underhåll

24

Genomförs kontinuerligt
Minska mängden dagvatten i spillvattennätet

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, Tyresö kommun

Drift och underhåll

25

Förslag till åtgärd
Ombyggnad av kommunala gatu- och bebyggelseytor

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm Parkering, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, Trafikkontoret, Tyresö kommun

Hydromorfologiska åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Fördjupad hydromorfologisk utredning

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Miljöförvaltningen

Hydromorfologiska åtgärder

27

Förslag till åtgärd
Framtagande av skötselplan för Drevviken

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Haninge kommun, Huddinge kommun, Miljöförvaltningen

Utredning

28

Förslag till åtgärd
Utredning av fosforminskning genom reduktionsfiske

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

29

Förslag till åtgärd
Utreda möjligheten att genomföra åtgärder i andra kommuner

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

30

Genomförs kontinuerligt
Fortsatt uppföljning av PFOS, PBDE, TBT och antracen.

Genomförs kontinuerligt

Utredning

Miljöförvaltningen

Tema