Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fakta om Drevviken

Drevviken
Foto: Hillevi Virgin
Tema TEMA.3.1.1.6

Här finner du mer information om Drevviken.

Drevviken är den största sjön i Tyresåns vattensystem och delas av Stockholm, Huddinge, Tyresö och Haninge kommuner. Drevviken består av en nordlig och en sydlig bassäng som förbinds av Trångsundet. Det största tillflödet till den norra bassängen kommer via Forsån från Magelungen. Den södra bassängen får den största delen av sitt vatten från Lissmaån med sjöarna Ådran och Lissmasjön. Utflödet går via Gudöå, Långsjön, Tyresöflaten och Albysjön ut i Östersjön.

För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 4897 ha (varav 860 ha inom Stockholms stad)
  • Sjöyta: 571 ha
  • Sjövolym: 37 Mm3
  • Omsättningstid: 10-11 mån
  • Största djup: 15,2 m
  • Medeldjup: 6,7 m
Tema