Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

Drevviken
Foto: Hillevi Virgin
Tema TEMA.3.1.1.8

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett lokalt åtgärdsprogram tagits fram för Drevviken. Det politiska beslutet för programmet fattades i februari 2021.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Drevviken. I genomförandeplanen listas åtgärder för att nå god vattenstatus.

Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Dessa är för Drevviken i första hand de tekniska nämnderna, stadsdelsnämnderna och VA-organisationerna inom de fyra kommunerna Stockholm, Tyresö, Haninge och Huddinge.

Tema