Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken

Drevviken
Foto: Hillevi Virgin
Tema TEMA.3.1.26.8

Det politiskt beslutade åtgärdsprogrammet för Drevviken finns att ladda ner här.

Drevviken bedöms ha otillfredsställande ekologisk status och ej god kemisk status. För att nå miljökvalitetsnormerna har ett lokalt åtgärdsprogram tagits fram.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Drevviken. I genomförandeplanen listas åtgärder för att nå god vattenstatus.

Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Dessa är för Drevviken i första hand de tekniska nämnderna, stadsdelsnämnderna och VA-organisationerna inom de fyra kommunerna Stockholm, Tyresö, Haninge och Huddinge.

Uppdaterad: 2022-05-17
Tema