Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av länshållningsvatten

Aktivitet TEMA.3.1.26.2.A2(8)

Inom avrinningsområdet pågår och planeras för ett antal byggprojekt där länshållningsvatten uppkommer.

Länshållningsvatten kan innehålla olika typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande recipient. Därför behöver länshållningsvatten oftast genomgå lokal rening innan det avleds. Prov ska kunna tas på utgående vatten från reningsanläggningen. Tillsynsmyndigheten behöver ställa relevanta krav på hanteringen av länshållningsvatten genom upprättande av kontrollprogram som ska följas av verksamhetsutövaren.

Ansvarig organisation
  • Haninge kommun
  • Huddinge kommun
  • Stockholms stad
  • Tyresö kommun
Uppdaterad: 2021-02-09