Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Fiskarfjärden

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro
Aktivitet TEMA.3.1.7.3.14

Stockholms stad arbetar med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Programmen innehåller förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EUs vattendirektiv.

Det lokala åtgärdsprogrammet berör hela avrinningsområdet och tas fram i samverkan mellan de aktörer som påverkar eller berörs av vattenförekomsten.

Läs mer om stadens framtagande av lokala åtgärdsprogram här.