Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.16

Syftet med åtgärden är att återskapa kontakten mellan Ältasjön och Flaten, genom att anlägga en ekodukt över Tyresövägen. Detta skulle utveckla natur- och rekreationsvärdena i området.

Trafikverket har tagit fram ett åtgärdsprogram för barriäreffekter av vägar och järnvägar. Bristanalyser för barriärer av betydelse för ekologi och friluftsliv har också genomförts. Analysen visade att barriären mellan Ältasjön och Flaten är angelägen att åtgärda både för ekologi och friluftsliv. Detta gör barriären till en av de tio högst prioriterade sträckorna i regionen. Läs mer i Trafikverkets rapport.