Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm, västra Skarpnäck

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.25

I Flatens avrinningsområdes nordvästra del finns en öppen parkyta där en cirka 0,1 hektar stor våtmarksyta kan anläggas.

Ytan är lämplig för anläggande av småvatten med permanent vattenspegel alternativt som vegetationsklädd översilningsyta.

Det finns inga dagvattenledningar i nära anslutning till området vilket innebär att nya ledningssträckor om cirka 400 meter skulle behöva anläggas för att möjliggöra en vattentillförsel till dammen från området söder om dammen. Alternativt kan ledningar om cirka 80 meter omledas från ett område norr om ytan, dock ligger dessa cirka 4-5 meter under våtmarksläget vilket skulle innebära pumpning av vatten. Under markytan finns en spilltunnel som måste beaktas.

Åtgärden beräknas minska mängden fosfor till Flaten med cirka 8 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-31