Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar

Groda
Vanlig groda i Flatens naturreservat. Foto: Felicia Sjösten Harlin
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.6

Flatens naturreservat har tidigare haft flera groddjurslokaler som har försvunnit på grund av tidigare igenfyllnad. Området fick åren 2006 och 2007 två nya dammar – Altandammen och Kasbydammen, vilka idag hyser groddjur. Nya, konkreta åtgärdsförslag har under våren 2018 tagits fram (inkl. anläggningskostnad per åtgärd).

I Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003 föreslogs anläggandet av groddammar i Flaten. Förslaget är ännu aktuellt, då det finns flera tidigare dammar för groddjur som ännu inte har restaurerats. Anläggandet av flera groddammar är väl motiverat eftersom flera groddjur verkar ha letat sig tillbaka till de två existerande groddammarna . Kasbydammen tycks dessutom ha blivit reproduktionslokal för åkergroda och andra groddjur. Att gräva dammar där groddjur tidigare vistats, och återskapa miljöerna som fyllts igen är högst relevant, då dessa redan tidigare visat sig fungera bra för groddjur. Sannolikt kan dessa återigen komma att fungera bra för groddjur.

Underlag för försvunna och tidigare befintliga lokaler finns att tillgå i Mikael Nordströms rapport. Framför allt är det öster och strax söder om Flatensjön som groddammar har försvunnit.

Nya, konkreta åtgärdsförslag har under våren 2018 tagits fram (inkl. anläggningskostnad per åtgärd): Bl a publika groddjursåtgärder/-dammar i norra delen (där sociala tillgängligheten får influera lokaliseringen mer), dels groddjursåtgärder/-dammar i södra delen av reservatet (där de ekologiska faktorerna får avgöra lokaliseringen helt och hållet).