Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Restaurering av utdikad bäck, Smalängen

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.41

Restaureringen innebär att återskapa bäckens naturliga, relativt slingrande sträckning, samt införa partier med översvämningsytor. Bäcken är i dagsläget helt uträtad och fördjupad.

Alternativt skulle en dämning av bäcken kunna medföra större översvämningsytor och tillskapandet av en våtmark. En våtmark skulle medföra större värden för biologisk mångfald och även större rening av vattnet.

Vid en utformning med dämning, översvämningsytor och våtmark bör hänsyn tas till höjdnivåerna i området och därmed till risk för översvämning av den väg som löper söder om bäcken.

Bäcken ligger inom Flatens naturreservat och en åtgärd skulle vara ett pedagogiskt exempel av praktisk vattenvård för allmänheten. I och med att åtgärden ligger inom naturreservatet kan tillstånd eller dispens från reservatsföreskrifterna behövas sökas.

Ansvarig organisation
  • Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-31