Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skelettjordar, Skarpnäck gatudagvatten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.26

Längs Skarpnäcks allé och vid Segelflygaregatan har växtbäddar för träd anlagts. Under förutsättning att gatudagvatten leds till planerade växtbäddar, och att utformningen anpassas för att främja upptag av näringsämnen, kommer de att ha goda förutsättningar att minska belastningen av både fosfor och vissa miljögifter till Flaten.

Trafikkontoret behöver utreda hur dagvattnet på bästa sätt ska renas från aktuella vägar innan avledning sker till recipienten.
Baserat på uppgifter om trafikdensitet så är det, förutom Skarpnäcks allé, de östra delarna av centrala Skarpnäck som kan förväntas ge högst belastning av fosfor och miljögifter, bland annat Pilotgatan och Tätorpsgatan. Därmed är det också längs dessa gator som växtbäddar kan förväntas ha störst effekt.

Åtgärden beräknas minska mängden fosfor till Flaten med cirka 1 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-31