Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Judarn

Bild på Judarn
Foto: Magnus Sannebro
Vattenområde TEMA.3.1.10

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Judarn räknas inte längre som en vattenförekomst enligt Vattenmyndigheterna, men är fortfarande ett viktigt vatten för staden.

Sjön Judarn ligger i Judarskogens naturreservat i Bromma som bildades 1995. Tillrinningsområdet domineras av naturmark. I övrigt ingår områden med bebyggelse och vägar, bl.a. dagvatten från Bergslagsvägen. Det finns två utloppsdiken mot Mälaren, ett i söder och ett i öster.

Sjöns läge i naturreservatet gör att frilufts- och naturvärdena är höga. I reservatet finns särskilda geovetenskapliga värden i form av sk De Geer-moräner från inlandsisens avsmältning. Runt Judarn går en gångväg som är ca 1,8 km lång, där delar av stigen går på trädäck. Fiske och kräftfiske efter signalkräftor upplåts via Sportfiskekortet. Judarskogen är Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län inledde 2009 ett lyckat arbete med att återintroducera större vattensalamander vid Judarn.

Stockholms stad arbetar nu med att ta fram ett åtgärdsprogram för Judarn med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv till 2021 eller allra senast 2027.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Nedsänkta växtbäddar vid Bällstavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid bensinstationen, Islandstorget

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Dike och växtbäddar längs med Bergslagsvägens södra sida

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Bergslagsvägens norra sida

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Bergslagsvägen öster om Ängby

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Vultejusvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Våtmark Judarskogen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Genomförd och utvärderad
Judarskogen - återintroduktion av större vattensalamander

Genomförd och utvärderad

Fysiska åtgärder

2012

Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöförvaltningen, Olovslundsskolan

Fysiska åtgärder

8

Genomförd
Anlägga risvase

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen

Fysiska åtgärder

9

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Fysiska åtgärder

10

Genomförd
Upprustning av gångväg runt Judarn

Genomförd

Fysiska åtgärder

2008

Bromma stadsdelsförvaltning

Utredning

11

Förslag till åtgärd
Utredning angående PFOS

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

12

Förslag till åtgärd
Utredning om minskade bräddmängder från Södra Ängby

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

13

Pågående
Judarn, utreda tillförsel av brädd- och trafikdagvatten

Pågående

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

14

Förslag till åtgärd
Följa upp avvikande lukt i dagvattenledning

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

15

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Judarn

Pågående

Utredning

2021

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Miljöövervakning

16

Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stockholm Vatten och Avfall, Ältens fiskeklubb

Miljöövervakning

17

Genomförd
Makrofytinventering i sjöar 2014

Genomförd

Miljöövervakning

2014

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

18

Genomförd
Bottenfaunaprovtagning 2013

Genomförd

Miljöövervakning

2013

Miljöförvaltningen

Tillsyn

19

Förslag till åtgärd
Potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsyn

Miljöförvaltningen

Tillsyn

20

Förslag till åtgärd
Större vägar

Förslag till åtgärd

Tillsyn

Miljöförvaltningen

Tema