Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal fiskarter

Fisk
Provfiske. Foto: Sportfiskarna
Indikator TEMA.3.1.4.2.32

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. På vissa ställen förekommer även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös naturligt. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.

Datakälla: Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS); Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1999.
Senaste värdet:
10 arter (2023).
Utgångsvärde:
8 arter (1999).