Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal fiskarter

Fisk
Provfiske. Foto: Sportfiskarna
Indikator TEMA.3.1.4.2.32

I Stockholms sjöar är abborre, mört, ruda, gädda och gärs vanliga arter. På vissa ställen förekommer även sutare, braxen, sarv, ål, björkna, siklöja och gös naturligt. Flodnejonöga, id, benlöja, lake, stor- och småspigg är andra arter som kan påträffas i Stockholm.

Nyckeltalet visar antalet vilda fiskarter. Inplanterade fiskarter som inte förekommer naturligt i Stockholmsmiljön ingår ej i redovisningen.

Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.

Rad-id Mätområde Datum Värde (arter)

0

Brunnsviken

2016

13

1

Brunnsviken

2022

12

2

Drevviken

1997

11

3

Drevviken

2015

12

4

Drevviken

2015

11

5

Drevviken

2021

10

6

Fiskarfjärden

1994

11

7

Fiskarfjärden

1996

17

8

Fiskarfjärden

2001

12

9

Fiskarfjärden

2006

13

10

Fiskarfjärden

2007

14

11

Fiskarfjärden

2023

14

12

Flaten

1994

9

13

Flaten

1999

8

14

Flaten

2001

9

15

Flaten

2002

7

16

Flaten

2003

5

17

Flaten

2004

8

18

Flaten

2005

8

19

Flaten

2006

9

20

Flaten

2007

7

21

Flaten

2008

7

22

Flaten

2009

9

23

Flaten

2011

9

24

Flaten

2016

10

25

Flaten

2019

8

26

Flaten

2019

8

27

Flaten

2023

10

28

Judarn

1990

4

29

Judarn

1996

3

30

Judarn

2012

4

31

Judarn

2016

4

32

Judarn

2020

4

33

Judarn

2020

4

34

Kyrksjön

1993

1

35

Kyrksjön

2012

1

36

Kyrksjön

2016

2

37

Kyrksjön

2020

2

38

Kyrksjön

2020

2

39

Laduviken

1990

5

40

Laduviken

2012

4

41

Laduviken

2018

4

42

Laduviken

2018

4

43

Lillsjön

1997

9

44

Lillsjön

1998

9

45

Lillsjön

2006

10

46

Lillsjön

2014

9

47

Lillsjön

2021

8

48

Långsjön

1996

6

49

Långsjön

1997

6

50

Långsjön

1998

5

51

Långsjön

1999

6

52

Långsjön

2000

5

53

Långsjön

2001

6

54

Långsjön

2002

6

55

Långsjön

2003

6

56

Långsjön

2004

6

57

Långsjön

2005

6

58

Långsjön

2006

6

59

Långsjön

2007

6

60

Långsjön

2008

5

61

Långsjön

2009

5

62

Långsjön

2010

5

63

Långsjön

2011

4

64

Långsjön

2013

5

65

Långsjön

2016

5

66

Långsjön

2018

3

67

Långsjön

2021

4

68

Magelungen

1997

10

69

Magelungen

2014

9

70

Magelungen

2018

10

71

Magelungen

2018

10

72

Magelungen

2022

11

73

Riddarfjärden

2017

12

74

Riddarfjärden

2023

10

75

Råcksta Träsk

1996

5

76

Råcksta Träsk

2010

4

77

Råcksta Träsk

2014

4

78

Råcksta Träsk

2016

4

79

Råcksta Träsk

2020

4

80

Råcksta Träsk

2020

4

81

Sicklasjön

2023

7

82

Trekanten

1998

4

83

Trekanten

1999

5

84

Trekanten

2000

6

85

Trekanten

2001

4

86

Trekanten

2002

4

87

Trekanten

2003

6

88

Trekanten

2004

5

89

Trekanten

2005

5

90

Trekanten

2006

5

91

Trekanten

2007

4

92

Trekanten

2008

6

93

Trekanten

2009

7

94

Trekanten

2011

5

95

Trekanten

2012

6

96

Trekanten

2014

6

97

Trekanten

2016

6

98

Trekanten

2017

8

99

Trekanten

2017

8

100

Trekanten

2021

6

101

Trekanten

2023

5

102

Ulvsundasjön

2015

9

103

Ulvsundasjön

2021

13

104

Årstaviken

2012

10

105

Årstaviken

2016

9

106

Årstaviken

2022

12

107

Ältasjön

1996

7

108

Ältasjön

1997

5

109

Ältasjön

1998

6

110

Ältasjön

1999

7

111

Ältasjön

2000

5

112

Ältasjön

2001

5

113

Ältasjön

2002

6

114

Ältasjön

2003

5

115

Ältasjön

2004

5

116

Ältasjön

2005

4

117

Ältasjön

2006

6

118

Ältasjön

2007

6

119

Ältasjön

2008

6

120

Ältasjön

2009

6

121

Ältasjön

2010

5

122

Ältasjön

2011

5

123

Ältasjön

2012

5

124

Ältasjön

2013

5

125

Ältasjön

2014

5

126

Ältasjön

2023

10

Datakälla: Nationellt Register över Sjöprovfisken (NORS); Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb