Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(b)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.4.2.33

Bens(b)fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(b)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,0078

1

Brunnsviken

2021

0,0050

2

Brunnsviken

2022

0,0025

3

Bällstaån

2020

0,0376

4

Bällstaån

2021

0,0217

5

Bällstaån

2022

0,0600

6

Drevviken

2020

0,0360

7

Drevviken

2021

0,0128

8

Drevviken

2022

0,0024

9

Fiskarfjärden

2022

0,0014

10

Flaten

2020

0,0030

11

Flaten

2022

0,0018

12

Görväln

2022

0,0018

13

Judarn

2021

0,0041

14

Judarn

2022

0,0036

15

Kyrksjön

2021

0,0030

16

Kyrksjön

2022

0,0022

17

Lilla Värtan

2020

0,0033

18

Lilla Värtan

2022

0,0018

19

Långsjön

2021

0,0046

20

Långsjön

2022

0,0033

21

Magelungen

2020

0,0105

22

Magelungen

2022

0,0029

23

Riddarfjärden

2020

0,0118

24

Riddarfjärden

2022

0,0021

25

Råcksta Träsk

2020

0,0211

26

Råcksta Träsk

2021

0,0032

27

Råcksta Träsk

2022

0,0052

28

Saltsjön

2020

0,0020

29

Saltsjön

2021

0,0075

30

Saltsjön

2022

0,0028

31

Sicklasjön

2020

0,0092

32

Sicklasjön

2022

0,0018

33

Trekanten

2020

0,0027

34

Trekanten

2021

0,0043

35

Trekanten

2022

0,0018

36

Ulvsundasjön

2020

0,0048

37

Ulvsundasjön

2021

0,0033

38

Ulvsundasjön

2022

0,0022

39

Årstaviken

2020

0,0080

40

Årstaviken

2021

0,0047

41

Årstaviken

2022

0,0015

42

Ältasjön

2020

0,0053

43

Ältasjön

2021

0,0034

44

Ältasjön

2022

0,0048

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av bens(b)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.