Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i sediment

Indikator TEMA.3.1.4.2.14

Bly är en metall som är giftig för människor och andra organismer. Spridningen av bly har minskat genom införandet av blyfri bensin och katalysatorer.

Idag används bly i bilbatterier och ackumulatorer. Bly kan förekomma naturligt i miljön men sprids även från industrier och från elektronikprodukter. En källa till spridning i miljön är ammunition.

Blyhalter i ytsediment

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)
Senaste värdet:
70 mg/kg (2017).
Utgångsvärde:
78 mg/kg (2002).

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <130 mg/kg i sjöar och <120 mg/kg i kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>130 mg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<130 mg/kg