Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i sediment

Indikator TEMA.3.1.4.2.23

Koppar är en livsnödvändig metall, men för hög kopparhalt kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

Koppar sprids till vattenområden genom regnvattnets kontakt med kopparmaterial, så som bromsbelägg i bilar och koppartak. Koppar används som biocid i båtbottenfärg och förekommer även i industriverksamheter som vid tillverkning av pappersmassa och metallsmältverk vilka orkar utsläpp till luften.

Redovisade halter av koppar i sediment har normaliserat för aktuell halt organiskt kol samt även korrigerats för en naturlig bakgrundhalt på 35 mg/kg. För att motsvara god ekologisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt vara <36 mg/kg i sjöar och <52 mg/kg i kustvatten.

Koppar i ytsediment, TOC-normaliserade halter justerade för naturlig bakgrund

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg)

0

Brunnsviken

2016

58

1

Drevviken

2017

25

2

Fiskarfjärden

1997

29

3

Flaten

2018

2

4

Judarn

1997

0

5

Judarn

2017

0

6

Karlbergskanalen, Klara Sjö

2017

157

7

Kyrksjön

1997

0

8

Kyrksjön

2017

0

9

Lilla Värtan

1997

67

10

Lilla Värtan

2021

131

11

Lillsjön

1997

39

12

Lillsjön

2002

32

13

Långsjön

1997

62

14

Långsjön

2002

33

15

Långsjön

2017

52

16

Magelungen

1997

1

17

Magelungen

2002

0

18

Magelungen

2017

1

19

Riddarfjärden

1997

102

20

Riddarfjärden

2002

88

21

Riddarfjärden

2013

1066

22

Riddarfjärden

2015

99

23

Riddarfjärden

2018

122

24

Råcksta Träsk

1997

263

25

Råcksta Träsk

2002

224

26

Råcksta Träsk

2016

138

27

Saltsjön

1997

93

28

Saltsjön

2002

240

29

Saltsjön

2013

72

30

Saltsjön

2021

181

31

Trekanten

1997

163

32

Trekanten

2017

106

33

Ulvsundasjön

1997

168

34

Ulvsundasjön

2013

113

35

Ulvsundasjön

2017

176

36

Årstaviken

1997

80

37

Årstaviken

2013

118

38

Årstaviken

2018

188

Datakälla: Rapporter: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

Koppar i representativa punkter, halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt.

För att motsvara god ekologisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt vara <36 mg/kg i sjöar och <52 mg/kg i kustvatten.