Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i ytvatten filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.28.2.12

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Krom i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 0,08

2021

1

Bällstaån

 0,10

2021

2

Drevviken

 0,09

2021

3

Fiskarfjärden

 0,10

2016

4

Flaten

 0,06

2021

5

Görväln

 0,10

2016

6

Judarn

 0,07

2021

7

Kyrksjön

 0,10

2021

8

Lilla Värtan

 0,07

2021

9

Långsjön

 0,06

2021

10

Magelungen

 0,10

2021

11

Riddarfjärden

 0,08

2021

12

Råcksta Träsk

 0,2

2021

13

Saltsjön

 0,08

2021

14

Sicklasjön

 0,2

2021

15

Trekanten

 0,08

2021

16

Ulvsundasjön

 0,2

2021

17

Årstaviken

 0,09

2021

18

Ältasjön

 0,03

2021

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>3,4 µg/l

1

 God eller bättre

<3,4 µg/l