Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i ytvatten filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.4.2.12

Tungmetaller i ytvatten har sedan 2009 undersökts vid tre platser i Stockholm inom miljöförvaltningens miljögiftsövervakning: Drevviken, Årstaviken och Saltsjön. Från 2016 har provtagningen utökats och omfattar nu fler platser i både inlandsvatten och kustvatten.

Krom är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser filtrerade halter av krom i ytvatten som har jämförts bedömningsgrunder enligt HVMFS 2019:25.

Krom i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Flaten

2018

0,05

1

Flaten

2019

0,06

2

Flaten

2020

0,06

3

Flaten

2021

0,06

4

Flaten

2022

0,05

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten