Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.4.2.8

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av zink i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Zink i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Drevviken

2009

9,9

1

Drevviken

2010

2,5

2

Drevviken

2011

7,1

3

Drevviken

2012

5,1

4

Drevviken

2013

3,7

5

Drevviken

2014

2,7

6

Drevviken

2015

3,4

7

Drevviken

2016

1,5

8

Drevviken

2017

1,8

9

Drevviken

2018

1,8

10

Drevviken

2019

1,4

11

Drevviken

2020

1,0

12

Drevviken

2021

1,5

13

Drevviken

2022

1,0

14

Drevviken

2023

1,7

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Gränsvärdet för god vattenstatus i kustvatten 1,1 µg/l.