Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.4.2.8

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av zink i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Zink i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten
Senaste värdet:
1,3 µg/l (2022).
Utgångsvärde:
0,8 µg/l (2015).

Kommentar

Gränsvärdet för god vattenstatus i kustvatten 1,1 µg/l.