Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.28.2.8

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av zink i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Zink i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Judarn

2015

0,8

1

Judarn

2016

1,0

2

Judarn

2017

1,0

3

Judarn

2018

1,5

4

Judarn

2019

1,4

5

Judarn

2020

1,2

6

Judarn

2021

1,2

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Gränsvärdet för god vattenstatus i kustvatten 1,1 µg/l.