Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Drejarvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.7A

Ett avsättningsmagasin föreslås vid Drejarvägen. Ett underjordiskt magasin kan samla upp och rena dagvatten innan det leds vidare till Långsjön. Det skyddar även mot översvämningar vid kraftiga regn.

Vid Drejarvägen finns en idrottsplats som kan underbyggas med ett sedimentationsmagasin. Då dagvattenledningen, som sedimentationsmagasinet placeras vid, ligger djupt behöver ledningen dras om ungefär 70 meter för att rinna med självfall till magasinet. En mer detaljerad geoteknisk undersökning på platsen krävs för att kontrollera djup till berg, möjligtvis kan bergschakt behövas.
Reningseffekten i magasinet uppskattas till 2,1 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-11-17