Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Furuvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.6A

Ett avsättningsmagasin kan placeras under en del av Furuvägen. Ett underjordiskt magasin samlar upp och renar dagvattnet innan det leds vidare till Långsjön. Det skapar även en fördröjningsvolym och skyddar därför mot översvämningar vid kraftiga regn.

Området vars avrinnande dagvatten kan ledas till magasinet består av bostadsområden samt delar av Utsäljevägen. En vidare geoteknisk undersökning behöver utföras för att undersöka om bergschakt kan behövas.
Reningseffekten i magsinet uppskattas till 3 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04