Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Poppelvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.4B

Ett avsättningsmagasin föreslås under en grusyta vid Poppelvägen. Ett underjordiskt magasin samlar upp och renar dagvattnet innan det leds vidare till Långsjön.

Under grusytan, som idag används som idrottsplats, går en dagvattenledning som kan göras om till ett magasin för dagvatten. Magasinet ger även en fördröjningsvolym och skyddar därför mot översvämningar vid kraftiga regn. Grusytan kan fortsättningsvis användas som idrottsplats. Eventuellt kan infiltration från magasinet ske till omkringliggande mark men ytterligare utredning kring infiltrationskapacitet behöver genomföras.
Den uppskattade reningseffekten för dagvattenmagasinet är 3,9 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04